Tillsammans gör vi Karlstad rent och fint

Välkommen till vår avfallsanläggning på Djupdalen

Vad kan vi hjälpa dig med idag?

  • Avfallstaxor

    Beroende på ditt avfallskärl gäller olika priser, läs mer om de olika avfallstaxorna som gäller för just din verksamhet.

  • Inpasseringssystem införs

    Läs mer om det nya inpasseringssystemet på våra ÅVC:er och hur det påverkar dig som företagare

  • Bioavfall för verksamheter

    Från och med 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Det innebär att du som verksamhetsutövare behöver sortera samt hålla det skilt från annat avfall.

Hemsorterat för företag

Från och med 2024 tar Karlstads kommun, och i sin tur Karlstads Energi, över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Som fastighetsägare för flerbostadshus kommer att påverkas av detta.

hfghfgh

Djupdalen avfallsanläggning

Djupdalen är vår anläggning för mellanlagring och behandling av olika typer av avfall från hushåll och företag i Värmland.

Läs mer här

Nyheter