Välkommen till Karlstads Energi

Karlstads Energi erbjuder produkter och tjänster som gör det enklare för dig att leva ett mer hållbart, uppkopplat och avkopplat liv.

Svalka dig med kyla från Vänern

Fjärrkyla är ett klimatsmart sätt att kyla fastigheter. Kyla från en kall plats används för att få svalka på andra platser.

Energispartips

Den bästa kilowattimmen är den som du aldrig använder, både ur kostnads- och miljösynpunkt.

Producera din egen solel

Nu kan du investera i solceller och en hållbar framtid tillsammans med en trygg leverantör.

Anslut din fastighet till stadsnätet

Karlstad växer - och elnätet måste hänga med! För att vi i framtiden ska klara av att leverera tillräckligt mycket el hem till dig måste vi ständigt expandera elnätet. Och nu är det dags för nytt!

Vi finns här för karlstadsborna

Ett mer hållbart, uppkopplat och avkopplat liv tillsammans med oss på Karlstads Energi.

Nyheter