Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hållbarhet
Miljö

Snart får du enklare att sortera ditt skräp med tre kärl på tomten

Senast 2027 ska hela Sverige sortera sina förpackningar på ett enklare sätt. I Karlstad kallas det för att hemsortera. Du som privatperson lämnar dina förpackningar till materialåtervinning direkt vid tomtgränsen. Det innebär att alla villaägare i Karlstads kommun kommer ha tre sopkärl på sin tomt senast 2027.

Christoffer Henriksson, återvinningsstrateg och projektledare för Hemsorterat visar hur sorteringen hos Karlstads villaägare kommer se ut.

Idag sorterar Karlstadsborna ut sitt mat- och restavfall. Senast 2027 ska även förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas för materialåtervinning vid tomtgränsen. Målet är att öka graden återvunna förpackningar och minska mängden felsorterat avfall i restavfallet.

– Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt med sopsorteringen. Karlstadsbornasorterar ut sina förpackningar, och sedan kommer vi och hämtar vid tomtgräns, berättar Christoffer Henriksson, återvinningsstrateg och projektledare för Hemsorterat på Karlstads Energi.

Hämtat plast- och pappersförpackningar tidigare

Sedan 2019 har Karlstads Energi hämtat plast- och pappersförpackningar hos ungefär 2 000 villägare i Karlstad. Det har varit en valbar tjänst, men snart kommer samtliga villor och radhus sortera ut de vanligaste förpackningarna direkt i hemmet.

– Kunder som har haft hämtning av pappers- och plastförpackningar vid sina hem har aktivt efterfrågat möjligheten att kunna sortera ut även glas och metall lika enkelt. Därför känns det kul att senast 2027 kommer alla Karlstadsbor göra detta, fortsätter Christoffer.

De första sopkärlen körs ut 2025

I dag sorterar Karlstadsborna sitt mat- och restavfall i ett sopkärl med en skiljevägg. Sopkärlen för övriga förpackningar kommer att se likadana ut och det blir totalt tre sopkärl för en villaägare. Hur ofta innehållet i sopkärlen kommer hämtas testas i ett pilotprojekt under våren 2025.

– Pilotprojektet ska säkerställa att vi gör rätt val. Ett utvalt bostadsområde i Karlstads tätort kommer testa att hemsortera sina förpackningar, och vi kommer jämföra två olika metoder för genomförandet, förklarar Christoffer. Vilket område det är meddelas efter sommaren, och då först till det villaområde som det berör.

Efter ett halvårs testhämtning i det nya systemet kommer det utvärderas och ett beslut på hur det kommer bli för hela Karlstad kommer fattas.

– Resten av Karlstads villaägare kommer få sina sopkärl under början av 2026, och då kommer vi arbeta utifrån en utbyggnadsplan som vi håller på att ta fram, berättar Christoffer.

Ett regeringsbeslut för hela Sverige

Sophanteringen blir inte en omställning bara i Karlstad, utan kravet att sortera ut förpackningar nära hemmet är ett regeringsbeslut som togs 2022. Såväl villaägare som boende i flerfamiljshus ska sortera ut sina förpackningar nära sitt hem senast 2027. Det kommer inte vara valbart att inte ha utsorteringen, utan alla hushåll omfattas av förordningen.

– Det här är stort steg i hållbarhetsutvecklingen, inte bara i Karlstad utan hela Sverige. Ett måste för att vi ska klara de högt ställda klimatmålen vi har, säger Malin Pettersson, affärsområdeschef Återvinning, Karlstads Energi.

Vill du veta mer?

Hitta och läs mer nyheter från Karlstads Energi