Ett, två eller tre år... Vilken avtalslängd passar dig bäst?

Teckna ditt nya elavtal

Rörligt elpris

För dig som tycker att en risk även är en möjlighet. 100 % förnybar el.

Fast elpris

För dig som värderar trygghet mer än något annat. 100 % förnybar el.

Mixpris 50/50

För dig som inte vill lägga alla ägg i samma korg. 100 % förnybar el.

  • Mikroproduktion

    Ersättningen du som mikroproducent får för din överskottsel är Nord Pools spotpris per timme minus ett avdrag för våra kostnader som är förknippade med hantering av inköpen.

  • Dygnsavräkning

    Du som har avtal om rörligt pris eller Mixavtal kan begära att få din elanvändning mätt timme för timme i stället för månadsvis.

  • Prishistorik

    Här hittar du prishistoriken på vårt avtal Rörligt månadspris. Priserna anges i öre/kWh.

Vi är ett Schysst elbolag

Karlstads Energi är Sveriges första elbolag att certifierats enligt Schysst elhandel. Det innebär att vi går längre än vad ellagen kräver för att stå på din sida.

Elens ursprung

Förnybar el motsvarande hela din elanvändning ingår i alla våra elavtal. Tack för att du är med och bidrar till att mer förnybar el produceras.

Nyheter