Hemsorterat för företagare

Från och med 2024 tar Karlstads kommun, och i sin tur Karlstads Energi, över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Du som fastighetsägare för flerbostadshus kommer att påverkas av detta. Om du bedriver företag i ett flerbostadshus och använder samma sopkärl som de boende påverkas du också.

Kan boende i ditt flerfamiljshus sortera sitt förpackningsavfall i dina soprum redan idag? Toppen, då är du redo för omställningen! Om inte behöver du senast 2027 se till att erbjuda ett soprum där boende i ditt flerfamiljshus kan sortera förpackningar i papper, plast, metall samt ofärgad och färgat glas.

Om du redan nu erbjuder förpackningssortering kommer du som fastighetsägare kunna få ett prisavdrag från och med 2024. Detta eftersom pappers-, plast- och metallförpackningar tillsammans med färgat och ofärgat glas kommer gå under det kommunala insamlingsansvaret. I och med detta blir kommunen, och dom av oss utsedda auktoriserade entreprenörer ensamt ansvariga för att samla in förpackningar från hushåll från och med 2024.

Utredning pågår

Just nu håller vi på och utreder exakt hur du som fastighetsägare kommer påverkas. Vi kommer informera hur du som fastighetsägare som anlitar en annan entreprenör för hämtning av dina förpackningar kommer påverkas så snart utredningen är färdig.

Företagare i ett flerbostadshus

Är du företagare i ett flerbostadshus och slänger dina förpackningar i samma sopbehållare som de boende? Då behöver du anmäla dig som samlokaliserad verksamhet för att få slänga dina förpackningar där. Eftersom förpackningarna räknas som ett kommunalt insamlingsansvar från 2024 så behöver vi samla in privatpersoners förpackningsavfall. Om privatpersoner och företag delar sopbehållare behöver vi på Karlstads Energi få information om det. Vi kommer snart informera om hur du kan ansöka om detta tillstånd.

Anmäl samlokaliserad verksamhet

Bedriver du en verksamhet i ett flerfamiljshus? Använder du samma sopbehållare som de boende för ditt förpackningsavfall i till exempel miljörummet? Då behöver du anmäla dig som samlokaliserad verksamhet för att kunna fortsätta slänga ditt avfall där.

Läs mer och anmäl samlokaliserad verksamhet här

Auktoriserade entrepenörer

Från och med 2024 får du som fastighetsägare till flerbostadshus enbart anlita auktoriserade entreprenörer för insamling av förpackningar och returpapper.
Se listan och kontaktuppgifter till de auktoriserade entreprenörerna här.

Här kan du läsa om vilka auktoriserade entreprenörer du kan anlita för hämtning av ditt förpackningsavfall.