Styrande taxa ska minska felaktiga företagsbesök

Företag som slänger grovavfall utan att betala för sig har över tid kostat Karlstadsborna miljonbelopp.
Karlstads Energi debiterar därför företag 1 500 kronor per besök när de nyttjar återvinningscentralerna Heden, Våxnäs och Djupdalen utan att väga in sitt avfall från och med 1 februari.
1 februari ändras även öppettiderna på återvinningscentralerna.

Karlstads Energi medarbetare på en av våra återvinningscentraler

Återvinningscentralerna i Karlstad finansieras via hushållens grundavgift i renhållningstaxan vilket innebär att privatpersoner i Karlstad kan lämna sitt grovavfall på centralerna utan att betala en extra kostnad.

Karlstads Energi tar även emot grovavfall från företag men då mot en avgift.

- Efter att vi har testat ett inpasseringssystem har vi sett att en del företag slänger grovavfall utan att betala för sig. Under ett år hade återvinningscentralen på Våxnäs drygt 7 300 företagsbesök.

- Vill styra företagen till Djupdalen. Därför inför vi en styrande taxa som innebär att vi från och med 1 februari 2021 debiterar företag 1 500 kronor per besök när de lämnar avfall på någon av centralerna Heden, Våxnäs eller Djupdalen utan att betala för sig, säger Erik Kornfeld, vd på Karlstads Energi.

På Djupdalens avfallsanläggning väger företagen in grovavfallet innan det lämnas för återvinning. På vägen ut väger företagen på nytt sitt fordon och får då betala en avgift.

- Snittkostnaden när företag lämnar avfall på Djupdalen är 200 kronor plus moms, alltså en klart lägre avgift.

Det nya inpasseringssystemet, som testats under ett drygt år, identifierar automatiskt företagsbilar.

- Om en privatperson lånar firmabilen för att köra privat grovavfall behöver vår personal kontaktas. Personalen gör en bedömning om avfallet kommer från ett hushåll eller från ett företag. Ser avfallet ut att komma från ett hushåll tar vi bort debiteringen, säger Erik Kornfeld.

En av fördelarna med inpasseringssystemet är att det kommer att leda till mindre trängsel på Heden och Våxnäs, centralerna som har i särklass flest besökare.

- Vi bidrar även till en juste konkurrens eftersom alla företag måste betala för sig när de lämnar grovavfall för återvinning, säger Erik Kornfeld.

Så här väger du in ditt avfall