Avfallstaxor

Du som har en verksamhet blir kontaktad av vår miljötekniker. Du bestämmer själv om din verksamhet ska sortera matrester eller inte. Om du bestämmer dig för att sortera ser vi tillsammans över vad som är lämplig avfallssortering för din verksamhet. Vi bestämmer också ett datum då vi levererar din utrustning. Hämtning sker normalt varje vecka.

För verksamheter tillkommer en grundavgift på 511 kr per år inklusive moms för alla abonnemang.

Priser per år inkusive moms

Kärlstorlek

Avgift kr/år inklusive moms

Matavfall 140 liter

1 159 kr

Matavfall 240 liter

1 987 kr

Matavfall 370 liter (går ej att beställa idag)

3 675 kr

Restavfall 240 liter

1 987 kr

Restavfall 370 liter

3 675 kr

Restavfall 660 liter

5 463 kr

Källsortering restavfall 3 m³

37 249 kr

Källsortering restavfall 8 m³

99 331 kr

Källsortering restavfall underjordsbehållare 5 m³

41 388 kr

För hämtning av avfall mer än en gång per vecka, kontakta vår kundservice på 054-540 71 00 eller kundservice.energi@karlstad.se

Byte av kärl

Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift på 405 kr per tillfälle.

Säsongsabonnemang vecka 18 till och med vecka 43 med hämtning varje vecka

Abonnemang

Avgift kr/år inklusive moms

140-literskärl med matavfall + 370-literskärl med restavfall

2 417 kr

Tilläggsavgift per år för dragavstånd mellan sopbil och kärl (pris per år inklusive moms)

Intervall och sträcka

Hämtning varje vecka

0-5 meter

0 kr

6-30 meter

3 120 kr

Här kan du läsa avfallstaxan samt taxeföreskrifterna för 2024 i sin helhet

Taxor