Auktoriserade entreprenörer

Från och med 2024 får du som fastighetsägare till flerbostadshus enbart anlita auktoriserade entreprenörer för insamling av förpackningar och returpapper.
Se listan och kontaktuppgifter till de auktoriserade entreprenörerna här.

Vem samlar in förpackningsavfallet och returpappret vid din fastighet? Från och med 2024 får du enbart använda dig av entreprenörer som är auktoriserade av Karlstads Energi. Detta gäller förpackningar av papper, plast, glas och metall samt returpapper.

Varför får du bara använda auktoriserade entreprenörer?

Tidigare har det varit producenterna av förpackningar som ansvarat för att de samlas in och återvinns på rätt sätt. Från och med 2024 blir det istället Sveriges alla kommuner som ansvarar för insamling av förpackningar. Detta enligt ett riksdagsbeslut med målet att öka återvinningsgraden av förpackningar.

För att få till det här på ett bra sätt behöver vi som kommunalt bolag ha en god dialog och överblick av all förpackningsinsamling som äger rum i Karlstad. Därför får du som fastighetsägare till flerfamiljshus enbart använda entreprenörer som är auktoriserade av oss.

Vilka är auktoriserade idag?

Idag är följande företag auktoriserade för att hämta förpackningsavfall och returpapper:

Karlstads Energi AB
Mejl: kundservice.energi@karlstad.se
Telefonnummer: 054-540 71 00

Prezero Recycling AB
Mejl: karlstad.se@prezero.com
Telefonnummer: 054-85 27 90

Stena Recycling AB (Stena)
Mejl: karlstad@stenarecycling.se
Telefonnummer: 010-445 63 00

Just nu har vi vår auktorisationsansökan öppen. Det betyder att entreprenörer kan ansöka om att bli auktoriserade. Vi arbetar löpande med denna processen, och så fort en entreprenör blivit auktoriserad kommer du kunna se det här tillsammans med kontaktuppgifter till dem.

Här kan du som entreprenör läsa mer om hur du söker auktorisation. Länk till annan webbplats.