Anmäl samlokaliserad verksamhet

Bedriver du en verksamhet i ett flerfamiljshus? Använder du samma sopbehållare som de boende för ditt förpackningsavfall i till exempel miljörummet? Då behöver du anmäla dig som samlokaliserad verksamhet för att kunna fortsätta slänga ditt avfall där.

Det behöver du göra eftersom vi från 2024 tog över ansvaret förförpackningsinsamling för privatpersoner, men inte verksamheter.
Min verksamhet sorterar följande avfall i samma kärl som hushållen i fastigheten * (obligatorisk)
Min verksamhet sorterar följande avfall i samma kärl som hushållen i fastigheten