Insamling av spillfett från företag

Spillfett är till exempel frityrolja och matfett som uppstår när du lagar mat. Storkök, restauranger och andra verksamheter behöver se till att spillfettet som uppstår omhändertas separat. Spillfettet hämtas av en auktoriserad entreprenör.

Auktorisation för spillfett under kommunalt ansvar

Hämtning av spillfett är ett kommunalt ansvar. Om du är en entreprenör som hämtar spillfett behöver du därför söka auktorisation hos oss för att kunna fortsätta göra det. Underlag för hur du ansöker om auktorisation kommer snart att annonseras via e-avrop.

Godkända entreprenörer för insamling av spillfett

Här kan du snart se vilka godkända entreprenörer du som verksamhet kan använda dig av för att fortsätta få hämtning av ditt spillfett.