Svalka dig med kyla från Vänern

Fjärrkyla är ett klimatsmart sätt att kyla fastigheter. Det fungerar som det låter – kyla från en kall plats används för att få svalka på andra platser.

Karlstads Energi strömmar det kalla vattnet i Vänern till dig för att hålla en sval temperatur inne på kontor, butiker och serverhallar med mera.

Många fastigheter och verksamheter är beroende av en sval temperatur. Karlstads Energi bygger ett ledningssystem under Karlstad som kommer strömma kallt vatten till fastigheter. Väl på plats används vattnets kyla till att svalka ner inomhusmiljön i fastigheten.

Miljönyttan med fjärrkyla

Att ersätta lokala eldrivna kylmaskiner, som innehåller miljöfarliga köldmedel, med fjärrkyla minskar användningen och utsläppen av freoner. Freoner är skadliga för ozonskiktet och förstärker växthuseffekten.

Genom att välja fjärrkyla minskar du även användningen av el. El är troligtvis den viktigaste infrastrukturen vi har i samhället idag. Det är en mycket bra energiprodukt med oändliga användningsområden. Väljer du fjärrkyla tar du ett medvetet val att använda elen till något annat som är i bättre behov av det.

Fler fördelar med fjärrkyla

  • Komfort - fjärrkyla ger ett behagligt inomhusklimat och mindre trassel för dig som fastighetsägare.
  • Flexibelt - går att anpassa efter behov, komfortkyla eller processkyla.
  • Enkelt och underhållsfritt - vi sköter produktion och distribution av kylan, du behöver ingen egen servicetekniker.
  • Återinvestering - lägre återinvestering och mer sällan.
  • Inget köldmedia - med fjärrkyla har du en kylanläggning som inte använder kommersiella köldmedier.
  • Fjärrkylan tar bort belastning från elnätet - när lokaler kyls med hjälp av fjärrkyla minskar behovet av effekt i elnätet.