Ta hjälp av våra energiexperter

Har du behov av energikartläggning, energideklaration, rådgivning med mera? Boka våra experter som hjälper dig att använda din energi mer effektivt. Det är mer hållbart både för dig och miljön.

Energikartläggning

Tjänsten är startskottet för ett systematiskt energieffektiviseringsarbete. Med hjälp av energikartlägg-ningstjänsten får du ett beslutsunderlag som visar vilka åtgärder för energieffektivisering som lämpar sig för din verksamhet. Tjänsten ger en detaljerad bild över olika delar av företagets energianvändning samt kostnadseffektiva åtgärdsförslag för minskad energianvändning. Ågärdsförslagen prioriteras efter lönsamhetskalkyler. Tjänsten ger dig möjligheter att göra egna handlingsplaner.

Energideklaration

Din byggnads energianvändning kartläggs och dokumenteras under bruksstadiet. Syftet med energi-deklarationen är att inventera byggnaders energianvändning samt hur och i vilken utsträckning ener-gianvändningen kan effektiviseras. I samband med energideklarationen lämnas förbättringsförslag på kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder.

Hyr en energiexpert

Tjänsten för dig som är i behov av energirelaterade tips och rådgivning.

Du hyr våra experter på timbasis, 850 kr/timme, inklusive moms.
Uppdragets omfattning bestämmer ni tillsammans.

Aziz Korki
Energiexpert
054-540 59 89
aziz.korki@karlstad.se

Henrik Olsson
Energiexpert
054-540 19 70
henrik.olsson2@karlstad.se