Anslut dig till fjärrvärmenätet

Fjärrvärmen är varm, trygg och pålitlig. Som fjärrvärmekund är du med och bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Vi erbjuder service dygnet runt, årets alla dagar – och det kostar ingenting extra. Välkommen in i värmen!

Karlstads Energi levererar i dag fjärrvärme till många industrier, lokaler och flerbostadshus. Vi erbjuder en kostnadseffektiv uppvärmning utan återinvestering i er fjärrvärmeväxlare.

Resurseffektiv uppvärmning

Fjärrvärme tillverkas nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, resurser som annars skulle gått förlorade. Exempelvis hushållssopor som annars skulle ökat på sopbergen, restprodukter från skogsindustrin och byggen samt spillvärme från industrin. På så vis är fjärrvärme ett sätt att bidra till den cirkulära ekonomin och ett mer hållbart samhälle.

Att bli fjärrvärmekund i Karlstad är lätt då vi i dag har tillgång till fjärrvärme i nästan hela Karlstad tätort. Är du fastighetsägare eller företagare som ska bygga nytt eller byta ut er nuvarande uppvärmning, kolla alltid med oss först. Att bli fjärrvärmekund är ett smart val både för er fastighet och miljön.

Det är viktigt att du är ute i god tid med din beställning i synnerhet när det gäller nyetablering. Detta så att vi kan få tid på oss att projektera och eventuellt samordna våra nyanslutningar.

I alla våra fjärrvärmeanslutningar ingår:

  • Grävning, utvändig rörläggning och återställning av tomtmark.
  • Håltagning i yttervägg för fjärrvärmerör. Vid håltagning ovan mark monteras även en skyddslåda i plåt på utsidan av husväggen.
  • Montering av fjärrvärmecentral.
  • Isolering av inkommande rör fram till fjärrvärmecentralen.
  • Elinstallation av reglerutrustning.
  • Uppstart av fjärrvärmecentral.
  • Grovstädning.

Gör en intresseanmälan

Att bli fjärrvärmekund i Karlstad är enkelt då vi kan erbjuda fjärrvärme i nästan hela Karlstad tätort. Skicka din intresseanmälan idag.Adressen till den fastighet som du vill ansluta till fjärrvärmenätet.

Fem fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmen är en trygg och pålitlig värmekälla. Den bästa om du frågar oss. Med varför är det bra? Och vad får du ut av det?

Byt till vattenburen värme

Med ett vattenburet system ökar dina valmöjligheter av uppvärmningsform.

ROT-avdrag för fjärrvärmearbeten

Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag för din fjärrvärmeanslutning och ditt eventuella tillval.