Elens ursprung

Förnybar el motsvarande hela din elanvändning ingår i alla våra elavtal. Tack för att du är med och bidrar till att mer förnybar el produceras.

Ett garanterat bra val

I alla Karlstads Energis avtal ingår ursprungsmärkt el. Det innebär att vi garanterar att vi innehar och annullerar ursprungsgarantier från förnybara energikällor som motsvarar kundens elanvändning. Källor som klassas som förnybara enligt lag är biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft och vågenergi.

Karlstads Energis elförsäljning 2023 - 653 GWh

Elens ursprung 2023

Förnybart 100 %

Vind 21 %

Vatten 60 %

Bio 19 %

Kärnkraft 0 %

Fossilt 0 %

CO2-utsläpp 0 g/kWh

Kärnbränsleavfall 0 g/kWh

Historik

 

Total volym GWh

Vind %

Vatten %

Bio %

2023

653

21

60

19

2022

711

39

35

26

2021

771

17

75

8

2020

679

18

60

22

2019

665

3

97

0

Miljöpåverkan

Enligt lag ska alla elhandelsföretag ange från vilka energikällor den el som sålts är producerad och lämna uppgifter om vilken miljöpåverkan elen har i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.