Mixpris 50/50 1 år

Ger dig halva din elanvändning månad för månad till ett fast elpris och halva till ett rörligt elpris. Innan ditt avtal löper ut får du ett nytt avtalserbjudande från oss.

Priser med leveransstart 1 juli 2024

Mixpris 50/50, öre/kWh, elområde 1-3, exklusive moms

Period

Energiavgift

1 år

72,17

En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. Observera att det rörliga priset i Mixpris 50/50 avser april månad. Det rörliga elpriset följer elbörsen och ändras varje månad. Är din elanläggning schablonavräknad debiteras du volymviktat månadsmedel. Är din elanläggning timavräknad debiteras du timspotpris.


Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms

Lägenhet
2 000 kWh

Villa
5 000 kWh

Eluppvärmd villa
20 000 kWh

104,61

95,97

91,65

Priser med leveransstart 1 augusti 2024

Mixpris 50/50, öre/kWh, elområde 3 Stockholm, exklusive moms

Period

Energiavgift

1 år

72,17

En fast avgift på 19,2 kronor/månad per anläggning tillkommer. Observera att det rörliga priset i Mixpris 50/50 avser april månad. Det rörliga elpriset följer elbörsen och ändras varje månad. Är din elanläggning schablonavräknad debiteras du volymviktat månadsmedel. Är din elanläggning timavräknad debiteras du timspotpris.


Jämförpriser, öre/kWh, inklusive moms

Lägenhet
2 000 kWh

Villa
5 000 kWh

Eluppvärmd villa
20 000 kWh

104,61

95,97

91,65