Sidan uppdaterad: 2024-07-04

Rörliga priset steg svagt i juni

I juni steg det rörliga elpriset något, något vi förutspådde i förra månadsinformationen.
Vi gör bedömningen att det rörliga priser vänder ned och sjunker svagt i juli.
Utvecklingen för de fasta priserna är även fortsatt mer osäker.

Det rörliga priset

Efter att det rörliga priset i maj noterat sin lägsta nivå sedan 2020 steg priset svagt i juni. Juni bjöd på varannan veckasväder där priset i elområde Stockholm, som Värmland tillhör, oftare kopplade mot de lägre priser i de norra elområdena.

Juli inleds med lite blötare och blåsigare väder vilket pressar det rörliga priset. Även om vädret ser ut att stabiliseras är efterfrågan på el mitt i sommaren liten så vi gör bedömningen att det rörliga priset sjunker svagt i juli.

De fasta priserna

Utvecklingen för de fasta priserna är fortsatt mer osäker. Under juni sjönk priserna något som en följd av det ostadiga vädret och sjunkande priser på gas och utsläppsrätter. Även resultat av EU-valet satte press på de fasta priserna då många gör bedömningen att EU:s klimatambitioner framöver kan minskas.

I och med att vi inte ser något stabilt högtryck i prognoserna för juli och det just nu är relativt händelsefattigt på bränslemarknaderna tror vi inte på någon uppgång för de fasta priserna i juli. Vi gör bedömningen att de fasta priserna kommer ligga still eller möjligtvis sjunka svagt.

Den hydrologiska balansen

Till skillnad mot maj, där högtrycken dominerade, fick vi varannan veckasväder i juni. Medeltemperaturen i Sverige blev i juni 16,2 grader, att jämföra med normala 15,4. Nederbörden var klart över det normala vilket har gjort att den hydrologiska balansen förbättras till nära normala nivåer.


Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.