Sidan uppdaterad: 2024-07-03

Minuspriser på el - här för att stanna?

429. Så många timmar hade vi i elområde Stockholm (som Värmland tillhör) med minuspriser på el 2023.
2024 lär siffran bli än högre.
Frågan är om minuspriserna är här för att stanna. På några års sikt är förmodligen svaret ja, på lite längre sikt är svaret förmodligen nej.

På de flesta marknader är det utbud och efterfrågan som bestämmer priset. Elmarknaden är inget undantag.

När efterfrågan på el är stor, exempelvis en kall vinterdag, och elproduktionen i Norden har svårt att räcka till blir priset högt. Något vi exempelvis såg i januari 2024 när vi i Sverige hade dyrare elpris än Tyskland.

Under maj och juni har utbudet av el stundtals varit högre än efterfrågan. Då får vi minuspriser.

Det som blir allt tydligare är att det är den ökade mängden solcellsproducerad el i kombination med vindkraft som pressar ner elpriset, speciellt under helger då efterfrågan på el är förhållandevis liten.

Med tanke på att det fortfarande byggs vindkraft och det installeras solceller i hela Skandinavien är det rimligt att tro att minuspriserna är här för att stanna, åtminstone på något eller några års sikt. Värt att tänka på om du planerar att installera solceller på ditt tak. Som privatperson med solceller har du rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den el du säljer till din elleverantör vilket kompenserar för minuspriserna.

På några års sikt spår många aktörer att elförbrukningen i Sverige, och i våra grannländer, kommer att öka kraftigt. Om, eller snarare när detta sker lär minuspriser bli mer sällsynt.

Vill du dra nytta av minuspriserna? Då ska du ha ett rörligt avtal där du betalar din el timme för timme. Kom ihåg att du betalar nätavgifter och energiskatt för din konsumtion även vid minuspriser.