Elpriser

Här kan du lära dig mer om våra avtalstyper, aktuella elpriser samt vår prishistorik med mera.

Rörligt elpris

För dig som tycker att en risk även är en möjlighet. 100 % förnybar el.

Fast elpris

För dig som värderar trygghet mer än något annat. 100 % förnybar el.

Mixpris 50/50

För dig som inte vill lägga alla ägg i samma korg. 100 % förnybar el.

En flicka som ligger i ett tält med belysning.

Fast månadspris

Med Fast månadspris vet du ditt pris innan leveransmånaden, till skillnad från Rörligt månadspris och Rörligt timpris där du vet priset i efterhand.

  • Mikroproduktion

    Ersättningen du som mikroproducent får för din överskottsel är Nord Pools spotpris per timme minus ett avdrag för våra kostnader som är förknippade med hantering av inköpen.

  • Dygnsavräkning

    Du som har avtal om rörligt pris eller Mixavtal kan begära att få din elanvändning mätt timme för timme i stället för månadsvis.

  • Prishistorik

    Här hittar du prishistoriken på vårt avtal Rörligt månadspris. Priserna anges i öre/kWh.