Sälj din solel

Från och med 1 april 2024 är ersättningen elbörsens rörliga pris minus ett avdrag för våra verkliga kostnader för hanteringen kring ersättningen.

Våra kostnader består av avgifter till balansvarig samt Svenska Kraftnäts grund- och obalansavgift. Avgifterna till Svenska Kraftnät sätts i euro och varierar därför varje månad med valutakursen.

När detta skrivs är kostnaden för balanshantering 1,4 öre/kWh, obalansavgiften 0,2 öre/kWh och grundavgiften 1,8 öre/kWh. Totalt skulle avdraget idag bli cirka 3,4 öre/kWh.

Den justerade ersättningen med ett avdrag började gälla 1 april 2024.

Våra uppdaterade avtalsvillkor för mikroproduktion hittar du via denna länk.

Så säljer du din el till oss

  1. Anslut din solcellsanläggning till elnätet.
    På nätområden.se kan du ta reda på vilket elnätsföretag du tillhör. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Teckna ett elavtal för din förbrukning med Karlstads Energi.
  3. Teckna ett avtal för din solproduktion via formuläret nedan.

Vad är minuspriser på el?

Sommaren 2023 fick vi se något nytt – minuspriser på el mitt på dagen. Vad innebär det för dig som producent?

Relaterad information

Ursprungsgarantier är elektroniska dokument som används för att garantera ursprunget på el. Syftet är att elanvändaren ska få kunskap om var elen kommer ifrån.

Information om ursprungsgarantier, kontoavgift, samt hur du öppnar konto hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cesar är Sveriges kontoföringssystem för elcertifikat och ursprungsgarantier. I Cesar tilldelas anläggningsägarna certifikat baserat på registrerade anläggningars inrapporterade elproduktion.

Lär dig mer om Cesar - Energimyndighetens system för ursprungsgarantier. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överskottsel från mikroproduktion som säljs till en elhandlare är momspliktig. Den 1 juli 2022 infördes däremot en omsättningsgräns som leder till att en person som säljer varor och tjänster, till exempel solkraft, för högst 80 000 kronor per beskattningsår inte behöver vara momsregistrerad.

Du som är momsregistrerad kan ansöka om avregistrering

Om du är momsregistrerad idag och uppfyller kraven för befrielse behöver du skicka en ansökan till Skatteverket om avregistrering av moms. När du fått beslutet från Skatteverket om att du inte längre är momsregistrerad är det viktigt att du snarast meddelar oss det så att vi vet när vi ska sluta betala ut moms till dig.

Du kan läsa mer om hur Skatteverket ser på försäljning av överskottsel från mikroproduktion här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om momsbefrielse hos Skatteverket och hitta blanketter för registrering/avregistrering av moms här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du några frågor kan du kontakta Helena Svensson som är den på Karlstads Energi som jobbar med denna fråga. Du når Helena på 054-540 71 10 eller helena.svensson@karlstad.se

Om du köper din el av Karlstads Energi har vi enligt ellagen mottagningsplikt för din elproduktion.

Med mottagningsplikt menas att om du som mikroproducent inte ingått avtal med ett elhandelsföretag om att sälja din el, måste det elhandelsföretag som har elleveransen till dig ta emot den el du matar in på elnätet.

Teckna avtal för din solproduktion

Ersättningen du som mikroproducent får för din överskottsel är Nordpools spotpris per timme minus ett avdrag för våra kostnader som är förknippade med hantering av inköpen.


Har du ett produktionsavtal på adressen idag? * (obligatorisk)
Har du ett produktionsavtal på adressen idag?Observera att Anläggnings ID Förbrukning och Anläggnings ID Produktion ska vara olika

Du hittar ditt anläggnings ID på din faktura.

Du hittar ditt anläggnings ID i information utskickad från ditt elnätsbolag, från din installatör eller på din faktura.

Du hittar ditt Områdes ID på din faktura, ditt områdes ID består av tre bokstäver.
Elområde * (obligatorisk)
Elområde
Karlstad tillhör SE3 Stockholm.
Momsregistrering * (obligatorisk)
Momsregistrering