Dygnsavräkning

Du som har avtal om rörligt pris eller Mixavtal kan begära att få din elanvändning mätt timme för timme i stället för månadsvis. Du kommer då kunna se din elanvändning timme för timme under Mina sidor och samtidigt få elen prissatt timvis.

Om du väljer dygnsavräkning har du möjlighet att styra din elanvändning till de timmar då elen är billigare. Vad det kommer innebära för dina elkostnader beror på många faktorer, exempelvis hur stor din elanvändning är och vilka möjligheter du har att styra elanvändningen till de timmar på dygnet då elen är som billigast.

Väljer du att bli dygnsavräknad utan att ändra din elanvändning eller använder mer el då elen är dyrare kan din kostnad gå upp. Dygnsavräkning är en konkret åtgärd för att påverka din kostnad, men inte en lösning som automatiskt sänker den.

Beställ dygnsavräkning utan extra kostnad

Om du vill bli dygnsavräknad beställer du detta genom att kontakta kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00. Du är även välkomna att kontakta kundservice om du har frågor om timavräkning. Att begära dygnsavräkning kostar inget extra.

Frågor och svar

Nej, det är bara kunder som har avtal om Rörligt månadspris eller ett Mixpris 50/50 som kan begära timavräkning.

Uppgifter om din elanvändning timme för timme hittar du under Mina sidor. Notera att du i början av varje månad kan se din elanvändning timme för timme för föregående månad. Du kan alltså inte se din elanvändning i realtid.

Senast fem arbetsdagar efter varje månadsskifte ska alla nätägare rapporterat in mätvärden till oss. När detta är gjort hittar du uppgifterna under Mina sidor. Du kommer inte att kunna se hur stor din elanvändning är i realtid.

När du beställer dygnsavräkning kontaktar vi det nätbolag som äger nätet där du bor och begär att din anläggning ska timmätas. Nätbolaget har då tre månader på sig att börja leverera de timvärden som vi behöver för att kunna fakturera kunden timme för timme. Du kan därför tidigast bli dygnsavräknad inom tre månader från nästkommande månadsskifte.

Det beror på flera faktorer. En kund med dygnsavräkning som har hög elanvändning och som har en elberoende uppvärmningsform kan påverka sin elräkning mer än en kund med en liten förbrukning, exempelvis en lägenhetskund eller ett mindre företag.

Om du använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge dig en högre elkostnad. Om du använder el för uppvärmning och inte har något automatiskt styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer dina elkostnader sannolikt öka i jämförelse med om din elanvändning är månadsmätt.

På Nordpool Spot (den nordiska elbörsen) kan du efter 13.30 varje dag hitta priset timme för timme för nästkommande dygn. Notera att priserna presenteras per Megawattimme (1 MWh = 1 000 kilowattimmar) och i euro (om du inte byter till SEK, svenska kronor).

SE1-4 motsvarar de svenska elområdena. Karlstad ligger i elområde 3. Observera att Karlstads Energis påslag, avgifter för elcertifikat, förnybar el, avgifter till Svenska Kraftnät samt skatt och moms tillkommer på de priser som presenteras på Nordpool.

Nordpool Spot (den nordiska elbörsen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.