Flyttanmälan

Vi vill gärna fortsätta leverera ljus och värme i ditt nya hem. Så glöm inte att meddela oss när du flyttar.

Elnät

En flyttanmälan görs för att din anläggning ska få el levererad till sig via elnätet. Tänk på att flyttdatum är det datum du lämnar ifrån eller mottar dina nycklar. Efter att vi har registrerat flytten hos oss skickar vi ut en bekräftelse till dig så du vet att allt är klart.

Elavtal

På Karlstads elnät är det Karlstads Energi som är anvisningsleverantör. Tänk på att elavtal hör till respektive anläggning och att ditt nuvarande elavtal avslutas i samband med flytt.

Flytta in

Använd detta formulär om din anmälan gäller en flytt till en ny adress.


Ange det datum då du flyttar in.

Namn på den som bott på adressen innan dig.


Dina kontaktuppgifter
Flytta ut

Använd detta formulär om din anmälan gäller en flytt från en adress.


Datum då du flyttar från din befintliga adress

Vi behöver kontaktuppgifter till din hyresvärd.


Dina kontaktuppgifter