Mixpris 50/50 1 år

Ger dig halva din elanvändning månad för månad till ett fast elpris och halva till ett rörligt elpris. Innan ditt avtal löper ut får du ett nytt avtalserbjudande från oss.

Priser med leveransstart 1 juli 2024

Mixpris 50/50, öre/kWh, elområde 3 Stockholm

Period

Energiavgift

1 år

90,21

En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Observera att det rörliga priset i Mixpris 50/50 avser april månad och samtliga avgifter redovisas inklusive moms. Det rörliga elpriset följer elbörsen och ändras varje månad. Är din elanläggning schablonavräknad debiteras du volymviktat månadsmedel. Är din elanläggning timavräknad debiteras du timspotpris.


Jämförpriser, öre/kWh

Lägenhet
2 000 kWh

Villa
5 000 kWh

Eluppvärmd villa
20 000 kWh

104,61

95,97

91,65

Priser med leveransstart 1 augusti 2024

Mixpris 50/50, öre/kWh, elområde 3 Stockholm

Period

Energiavgift

1 år

90,21

En fast avgift på 24 kronor/månad per anläggning tillkommer. Observera att det rörliga priset i Mixpris 50/50 avser april månad och samtliga avgifter redovisas inklusive moms. Det rörliga elpriset följer elbörsen och ändras varje månad. Är din elanläggning schablonavräknad debiteras du volymviktat månadsmedel. Är din elanläggning timavräknad debiteras du timspotpris.


Jämförpriser, öre/kWh

Lägenhet 2 000 kWh

Villa 5 000 kWh

Eluppvärmd villa 20 000 kWh

104,61

95,97

91,65