Så hanterar vi dina personuppgifter

Här finns information till dig som är kund hos oss om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att vi ska kunna leverera din anslutning till dig behöver vi lagra dina personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina uppgifter är avtal som du ingått med oss, där vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra avtalet med dig.

I vilka sammanhang behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när vi

  • fakturerar dig
  • skickar information till dig - exempelvis vid driftarbeten eller avbrott
  • eller någon av våra tjänsteleverantörer behöver komma i kontakt med dig i marknadsföringssyfte.

Det sistnämnda handlar främst om att dina personuppgifter används så att våra tjänsteleverantörer kan leverera tjänster till dig.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till myndigheter när så krävs av lag eller myndighetsbeslut. Vi kan också behöva lämna ut vissa av dina personuppgifter till försäkringsbolag eller entreprenörer som ska åtgärda något i din anslutning.

Lämna klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer om klagomål på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för personuppgiftshantering

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss genom att mejla kunderservice.energi@karlstad.se eller ringa 054-540 71 00.

Dina personuppgifter

Här har vi samlat all information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Du som är kommuninvånare i Karlstad samt kund hos Karlstads Energi kan läsa mer om kommunens samlade personuppgiftshantering här:

Här hittar du särskild information för dig som är el- och/eller fjärrvärmekund:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är Sveriges tillsynsmyndighet

På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Dataskyddsombud

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på 054-540 00 00 eller via dataskyddsombud@karlstad.se.