Slamtömning

Det är hos Karlstads Energi du beställer slamtömning. Tömningen utförs sedan av Utab, som är den entreprenör vi har handlat upp för tömning av alla enskilda avlopp i kommunen.

Av miljöskäl är det viktigt att din brunn eller tank töms regelbundet. Töms inte din behållare finns det risk för försämrad reningsfunktion i brunnen och därmed en ökad belastning på miljön av i första hand näringsämnen.

Ny mer hållbar teknik för slamtömning från och med 2022

På Karlstads Energi arbetar vi alltid för att minska vår miljöpåverkan. Därför kommer vi från och med 1 januari 2022 byta till en mer hållbar teknik för slamtömning.

Slamtömningen kommer från årsskiftet utföras med en så kallad tvåfacksbil där vätskan från brunnen tillfälligt lagras i slambilen under tömning. När tömningen är klar pumpas vätskan tillbaka ner i brunnen. På så sätt minskar vi transporterna av vätska som gör bättre nytta i brunnen.

Anmälan om uppehåll i sop- och slamhämtning

Du kan via blanketten nedan göra en anmälan om uppehåll i sop- och slamhämtning. Anmälan ska lämnas skriftligen till Karlstads Energi AB senast sex veckor före den avsedda perioden. Även om uppehåll i sop- och slamhämtning beviljas ska en grundavgift för renhållning betalas.

Anmälningsblanketter

Jour på helgdagar

Behöver du omedelbar hjälp utanför kontorstid kan du kontakta vår entreprenör Utab via deras journummer 010-455 91 51. Observera att en tömning inom 24 timmar kostar extra.