Att tänka på inför tömning

För att du som kund ska veta när tömning sker kommer UTAB att meddela dig i god tid om detta via brev.

Vid tömning behöver du inte närvara på plats. Däremot är det viktigt att:

  • Vägen är framkomlig (fri från exempelvis snö, grenar och träd) för ett fordon som är fyra meter högt och tre meter brett.
  • Locket är väl synligt och inte övertäckt med exempelvis planteringar.
  • Eventuella hinder såsom låsbara grindar och bommar är undanröjda för entreprenören.

När tömning har skett kommer UTAB att meddela dig detta genom att hänga information på din dörr.