Priser

Här kan du läsa mer om våra olika elnätspriser

Elnätsavgift 2024

Avgiften du betalar bekostar distribution, byggande, drift och underhåll av nätet, samt mätaravläsning och kundservice.

Priser nyanslutning

När du ansluter en ny fastighet till elnätet så beräknas kostnaden på säkringsstorleken och en standardlängd på kabeln.

Priser tillfällig anslutning

Du betalar en fast avgift för inkopplingen och sen en dagstaxa för tillfälliga anslutningar.

En flicka som ligger i ett tält med belysning.

Prislista elarbeten

Läs mer om våra olika elarbeten och dess priser.