Elnätsavgift 2024

Här kan du se elnätsavgiften för 2024.

Avgiften du betalar bekostar distribution, byggande, drift och underhåll av nätet, samt mätaravläsning och kundservice.

Fakturans beståndsdelar

Mätarsäkring

Fast avgift

Överföringsavgift

Effektavgift

Högbelastningsavgift

Lägenhet

1 394 kr/år (inkl. 25% moms)

56,38 öre/kWh (inkl. 25% moms)

Ingen

Ingen

16-63A (direktmätning)

1 600 kr/år (inkl. 25% moms)

9,13 öre/kWh (inkl. 25% moms)

38,20 kr/kW, mån (inkl. 25% moms)

71,29 kr/kW, mån (inkl. 25% moms)

>63A

5 655 kr/år (exkl. 25% moms)

7,30 öre/kWh (exkl. 25% moms)

30,56 kr/kW, mån (exkl. 25% moms)

57,03 kr/kW, mån (exkl. 25% moms)

Högspänning

35 410 kr/år (exkl. 25% moms)

4,55 öre/kWh (exkl. 25% moms)

14,30 kr/kW, mån (exkl. 25% moms)

43,36 kr/kW, mån (exkl. 25% moms)

Fakturans beståndsdelar förklarade

Den fasta avgiften är samma varje månad och beror på vilket avtal du har tecknat med oss och vilken storlek du har på säkringen. Avgiften betalar för administration, mätning, fakturering och kundservice.

I avgiften ingår även myndighetsavgifter som

  • nätövervakningsavgift till Energimyndigheten
  • elsäkerhetsavgift till Elsäkerhetsverket
  • elberedskapsavgift till Svenska kraftnät.

Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh) vars storlek beror på din energianvändning. Avgiften betalar för transporten av elen från din elhandlare hem till dig och täcker kostnader för energiförluster i nätet.

Effektavgiften, som också kallas effekttariff, baseras på din elanvändning den timme som du använder mest el varje månad. Du får betala en månadseffektsavgift som vi beräknar på den timmen. Genom att sprida ut din elanvändning så att du inte får en hög topp med användning så kan du påverka din effektavgift. Det är också syftet med avgiften, att få dig som användare att förbruka el mer utspritt över dygnet och på så sätt minska belastningen på elnätet. Då håller nätet längre och kostar mindre för oss, och dig, att underhålla.

Exempel på hur du kan sänka din effekttopp

Om du storstädar hemma och använder dammsugare, tvättmaskin och diskmaskin samtidigt får du en hög effekttopp under denna timme. Om det blir den timme under månaden som du använt mest energi så blir det också den timmen som din effektavgift beräknas på samma månad. Om du istället dammsuger först, sätter på diskmaskinen sen och kör tvättmaskinen under natten så sprider du ut förbrukningen över längre tid och får en lägre effekttopp och billigare effektavgift.

Högbelastningsavgiften beräknas på samma sätt som effektavgiften, men bara helgfria vardagar 06.00–18.00 under månaderna november–mars. Vi räknar ut avgiften baserat på den timme i månaden som du har högst medeleffekt.

Högbelastningsavgiften ska främst täcka kostnader för investeringar, drift och underhåll av nätet.

Från och med 1 januari 2023 höjdes energiskatten. Skatten höjs med 4 öre/kWh till 49,0 öre/kWh (inkl. moms).

Den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från ditt elhandelsbolag till din elnätsleverantör. Flytten innebär att energiskatten nu ligger på din elnätsfaktura och har tagits bort från din elhandelsfaktura. Det är inte någon ekonomisk skillnad (bortsett från skattehöjningen) för dig som kund. Förändringen gäller både privat- och företagskunder.

Som elnätsbolag får vi inte höja elnätsavgiften hur vi vill. Höjningar regleras och godkänns av statens Energimarknadsinspektion (Ei).

När el transporteras genom elnätet från producenten till dig som slutkund, försvinner det alltid en viss mängd el. Detta kallas nät- eller överföringsförluster och har alltid varit en del av din elnätsavgift. När elpriset stiger blir våra kostnader för överföringsförluster högre, och då behöver vi höja din elnätsavgift, en åtgärd som är godkänd av Ei.

De ökade intäkterna vi får in genom att höja priset går direkt till att täcka de ökade kostnaderna.

Vi tjänar alltså inga pengar på det höjda priset.