Tillfällig anslutning

Du betalar en fast avgift för inkopplingen och sen en dagstaxa för tillfälliga anslutningar i samband med evenemang i Karlstad.

Priser för tillfällig anslutning

Tjänst

Pris inkl. 25% moms

Inkoppling helgfri vardag 07.00-16.00

1 150 kr

Inkoppling all övrig tid

1 325 kr

Dagstaxa 16-25 A

150 kr

Skaffa tillfällig anslutning

Läs mer om hur du skaffar en tillfällig anslutning

Priser tillfällig anslutning för byggström

När du ska bygga behöver du oftast ström under byggtiden. Vi kan hjälpa dig med byggström i ledningar ovan jord innan vi hunnit dra fram nya ledningar till din fastighet.

Typ av tjänst

Pris inkl. 25% moms

Kommentar

Bygginkoppling 16-63 A

5 025 kr/inkoppling

Tillfällig anslutning. Avtalstid 18 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling.

Bygginkoppling 80-250 A

9 500 kr/inkoppling

Tillfällig anslutning. Avtalstid 36 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling.

Bygginkoppling två kablar eller fler

9 500 kr/inkoppling + 2 450 kr/kabel

Tillfällig anslutning. Avtalstid 36 mån. Efter utgången avtalstid utgår avgift på 50% av bygginkoppling.

Snabb inkoppling

4 075 kr/inkoppling

Avgift om bygginkoppling ska anslutas inom fem dagar från att ansökan skickades in. Gäller alla bygginkopplingar.