Sophämtning

Bor du i villa kommer vi hem till dig varannan vecka och tömmer ditt sopkärl. Flerbostadshus besöker vi varje vecka. Logga in på Mina sidor för att få reda på vilken dag vi kommer hem till dig. Du hittar informationen under rubriken Återvinningstjänster i Mina sidor.

I Karlstad, precis som i resten av Sverige, sorterar vi ut vårt matavfall. Det är lagstadgat sedan 1 januari 2024 att alla hushåll och verksamheter behöver sortera ut sitt matavfall. Tänk på att inte slänga förpackningar och tidningar i sopkärlet. Dessa ska sorteras ut och lämnas för återvinning.

Vad vill du veta mer om?

Sortera matavfall

I Karlstad sorterar vi ut vårt matavfall. Det betyder att allt det som inte hamnar i magen, hamnar i matavfallet.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du fyller ditt kärl med trädgårdsavfall och vi hämtar det vid din tomtgräns.

Matavfall under sommaren

Här hittar du tips på hur du kan agera under sommarmånaderna när du tar hand om ditt matavfall.

Anmälan om uppehåll i sop- och slamhämtning

Vill du anmäla uppehåll i sop- och slamhämtning? Anmälan ska lämnas skriftligt till Karlstads Energi AB senast sex veckor för den avsedda perioden. Även om uppehåll i sop- och slamhämtning beviljas ska en grundavgift för renhållning betalas.

Du kan även anmäla om du vill dela kärl med någon.

Läs mer om våra olika abonnemang för sophämtning

I Karlstads kommun har vi en miljöstyrande avfallstaxa. Det innebär att du som sorterar ditt matavfall får en lägre avgift än de som valt att inte sortera.
Hämtning sker normalt varannan vecka.

Samtliga priser nedan visas inklusive moms.

Abonnemang rest- och matavfallskärl

Kärlstorlek

Grundavgift

Hämtningsavgift

Total avgift

240-liter

1 906 kr

903 kr

2 809 kr

370-liter

1 906 kr

1 671 kr

3 577 kr

Hämtning av pappers- och plastförpackningar

För villakunder som har ett kärl för sortering av pappers- och plastförpackningar ingår den kostnaden från 2024 i avfallstaxan. Vi tecknar inte nya villakunder till denna tjänsten från 2024 i väntan på att hela Karlstad ska ha möjligheten att hemsortera sina förpackningar senast 2027.

Abonnemang rest- och matavfallskärl, samt pappers- och plastförpackningar

Kärlstorlek

Grundavgift

Rest- och matavfall

Papper och plast

Total avgift

240-liter

1 906 kr

903 kr

476 kr

3 285 kr

370-liter

1 906 kr

1 671 kr

675 kr

4 252 kr

Byte av kärl

Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift på 405 kronor per tillfälle.

Tilläggsabonnemang

Karlstads Energi erbjuder ett tilläggsabonnemang med veckohämtning under perioden juni till och med augusti (sex extra hämtningar). Detta abonnemang kan endast tecknas av villor och fritidshus. Abonnemanget gäller tillsvidare.

Veckohämtning sommar

Kärlstorlek

Avgift

240-liter

747 kr

370-liter

1 383 kr

Du kan beställa extrahämtning av avfall för 548 kr per hämtning - kontakta kundservice på 054-540 71 00.

Från och med 1 januari 2024 erbjuder vi följande säsongsabonnemang för fritidshus.

Årskostnaden gäller hämtning av tvåfackskärl med sortering av rest- och matavfall. Priser inklusive moms.

Vecka 20-vecka 41 (hämtning varannan vecka)

Abonnemang

Grundavgift

Rörlig avgift

Total avgift

240-literskärl

1 144 kr

554 kr

1 698 kr

370-literskärl

1 144 kr

1 025 kr

2 169 kr

Byte av kärl

Vid byte av kärlstorlek tar vi ut en avgift på 405 kronor per kärl.

Slamtömningstaxa för Karlstads kommun 2024.

Tömning med tvåfacksteknik, inklusive moms

Behållare

Avgift

Brunn 0-3 kbm

1 658 kr

Brunn 3,1-6 kbm

2 120 kr

Tömning med konventionellt slamsugningsfordon, inklusive moms

Behållare

Avgift

Brunn 0-3 kbm

2 131 kr

Brunn 3,1-6 kbm

3 381 kr

Brunn 6,1-10 kbm

5 203 kr

BDT-brunn 0-1 kbm

1 319 kr

Tank 0-3 kbm

2 003 kr

Tank 3,1-6 kbm

3 350 kr

Tank 6,1-10 kbm

5 014 kr

Avgift per överstigande kbm oavsett brunns-/tankvolym: 638 kr/kbm

Framkörningsavgift, inklusive moms

Om vi inte kunnat tömma vid ordinarie slamtömning, till
exempel på grund av hinder eller ouppmärkt anläggning

883 kr

Tilläggsavgift/budning för längre avstånd än 30 meter, inklusive moms

Avstånd

Avgift

30-40 meter

118 kr

41-50 meter

235 kr

51-60 meter

353 kr

> 60 meter

471 kr

Tilläggsavgift, överstigande kbm

Oavsett brunns-/tankvolym

638 kr/kbm

Tilläggsavgift/budning för tömning inom 24 timmar, inklusive moms

Brunn och tank oavsett volym

2 943 kr

Tilläggsavgift/budning för tömning inom tre arbetsdagar, inklusive moms

Brunn och tank oavsett storlek

1 472 kr

Tilläggsavgift/budning för tömning utanför ordinarie intervall, inklusive moms

Brunn oavsett storlek

912 kr

Kostnad för latrintömning, inklusive moms

Abonnemang

Avgift

Året runt (26 burkar)

13 317 kr

Helt sommarabonnemang (10 burkar)

6 283 kr

Halvt sommarabonnemang (5 burkar)

3 147 kr

Abonnemang på kärltvätt (pris avser per styck inklusive moms)

Abonnemang

Avgift

Kärltvätt 1 gång/år

264 kr/år

Kärltvätt 2 gånger/år

421 kr/år

Kärltvätt 4 gånger/år

770 kr/år

Kärltvätt 6 gånger/år

1051 kr/år

Sophämtning varje vecka sommaren 2024

Läs mer här!