Sortera matavfall

I Karlstad sorterar vi ut vårt matavfall. Det betyder att allt det som inte hamnar i magen, hamnar i matavfallet. Till exempel bananskal, kaffesump och matresterna sorteras ut.
Av matavfallet produceras både fordonsgas (biogas) samt ett högkvalitativt gödsel.

Tallrik med olika sorters matavfall

Tvådelade sopkärl

Matavfallet läggs i ena facket på sopkärlet, i det andra lägger du restavfall. Det är viktigt att det inte finns någon plast i facket för matavfall, plasten förstör nämligen rötningsprocessen. Du kan själv välja om du vill ha ett sopkärl på 240 eller 370 liter.

När vi sedan hämtar dina sopor gör vi det med en tvåfacksbil. Restavfallet hamnar i ett fack och körs till vår avfallsförbränning på Heden i Karlstad. Matavfallet hamnar i ett eget fack och körs till Karlskoga för behandling.

Så får du nya matavfallspåsar

Behöver du nya påsar? I första hand kan du hämta matavfallspåsar i samband med att du besöker någon av våra återvinningscentraler. Du kan också flagga att du behöver nya påsar genom att fästa en påse i locket på ditt sopkärl. Då får du en bunt med nya påsar vid nästa sophämtning.

Är du hyresgäst meddelar du din fastighetsägare att du behöver nya matavfallspåsar.