Sophämtning varje vecka sommaren 2024

Har du sophämtning en gång i veckan under sommaren?
2024 års pris för tjänsten är 747 kr för ett 240-liters kärl hos villakunder.
Tjänsten omfattar sex extra sophämtningar under perioden juni till augusti.

Karlstads Energis fiberbaserade avfallspåse för restavfall

Från och med 2024 är det lagkrav på att alla hushåll i hela Sverige ska sortera ut sitt matavfall. I Karlstad har vi gjort det ända sedan 2008, och några kunder har valt att få sina sopor hämtade en gång i veckan under sommaren.

Kostnaden för de vanligaste abonnemangsformerna för villakunder med extrahämtningar kan du se här:

Villakunder med kärlstorlek

Kostnad för sex extra hämtningar under sommaren

240 liter

747 kronor

370 liter

1 383 kronor

Priset är inklusive moms. Kostnaden är enbart för de sex extra hämtningarna under sommaren, och är utöver ordinarie hämtningskostnad. Om du har en annan abonnemangsform kan du se ditt nya pris i taxan som är länkad nedan.

De sex extra hämtingarna äger rum varje vecka under juni till augusti. Efter det fortsätter vi hämta utifrån ditt ordinarie sophämtningsabonnemang.

Ta hand om ditt matavfall på sommaren

Vi vet att de som valt att få hämtning en gång i veckan kan tycka att det är svårt att ta hand om sitt matavfall under sommaren. Genom att ha sophämtning varannan vecka istället för varje kan du spara pengar i plånboken och vi sparar på miljön genom att minska antalet sophämtningar. Därför vill vi ge dig några tips på vägen på hur du hanterar matavfallet.

Om du vill avbeställa hämtning varje vecka under sommaren gör du det enkelt genom att höra av dig till kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller ringer 054-540 71 00.

Läs mer om hur du tar hand om ditt matavfall på bästa vis under sommaren

Här kan du läsa avfallstaxan samt taxeföreskrifterna för 2024 i sin helhet

Taxor