Anslut dig till fjärrvärmenätet

Fjärrvärmen är varm, trygg och pålitlig. Som fjärrvärmekund är du med och bidrar till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Vi erbjuder service dygnet runt, årets alla dagar – och det kostar ingenting extra. Välkommen in i värmen!

Trygg och pålitlig

Med fjärrvärme från oss kommer du aldrig behöva återinvestera i el-element eller varmvattenberedare. Eftersom vi äger fjärrvärmecentralen i ditt hus står vi för alla eventuella framtida reparationer. Behöver du service når du oss dygnet runt årets alla dagar och det ingår i priset.

Resurseffektiv uppvärmning

Fjärrvärme tillverkas nästan enbart av förnybara och återvunna bränslen, resurser som annars skulle gått förlorade. Exempelvis hushållssopor som annars skulle ökat på sopbergen, restprodukter från skogsindustrin och byggen samt spillvärme från industrin. På så vis är fjärrvärme ett sätt att bidra till den cirkulära ekonomin och ett mer hållbart samhälle.

Våra värmepaket

Installationen av fjärrvärme består av två delar. I den ena delen ingår markarbeten, indragning av ledning till ditt hus och montering av fjärrvärmecentralen. I den andra delen kopplas fjärrvärmen in på husets system. Du kan välja att enbart köpa den första delen, den så kallade grundinstallationen eller så kan du välja det värme­paket som passar ditt hus bäst och få en komplett installation.

Med grundinstallationen får du fjärrvärmen dragen fram till ditt hus och fjärrvärmecentralen monterad. Rördragning i ditt hus ingår inte. Följande ingår:

 • Grävning, utvändig rörläggning och återställning av tomtmark.
 • Håltagning i yttervägg för fjärrvärmerör. Vid håltagning ovan mark monteras även en skyddslåda i plåt på utsidan av husväggen.
 • Montering av fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen ingår styrutrustning, cirkulationspump och expansionskärl.
 • Isolering av inkommande rör fram till fjärrvärmecentralen.
 • Elinstallation av cirkulationspump och reglerutrustning.
 • Uppstart av fjärrvärmecentral.
 • Grovstädning.

Fjärrvärme kan endast beställas om du har tänkt använda anslutningen.

Pris

Grundinstallation 68 750 kr.
Efter eventuellt rotavdrag 56 375 kr.

För dig som har en kombipanna, oljepanna, pellets­panna eller vedpanna kopplad till en murstock eller ett rökrör. Få en komplett installation med rördragning i ditt hus.

 • Grundinstallation.
 • Rördragning från fjärrvärmecentralen till husets system enligt överenskommelse med projektören.
 • Isolering av rör mellan fjärrvärmecentral och husets system.
 • Nedmontering och bortforsling av befintlig panna (ej oljetank).
 • Montage av skivventil på rökrör eller murstock.

Rengöring och rivning av oljetank ingår inte.

Pris

Värmepaket 1 (inklusive grundinstallation) 90 750 kr.
Efter eventuellt rotavdrag 73 755 kr.

För dig som har en elpanna kopplad till ett vatten­buret system med pannrum som saknar rökrör eller murstock. En komplett installation med rördragning i ditt hus.

 • Grundinstallation.
 • Rördragning från fjärrvärmecentralen till husets system enligt överenskommelse med projektören.
 • Isolering av rör mellan fjärrvärmecentral och husets system.
 • Nedmontering och bortforsling av befintlig panna.

Pris

Värmepaket 2 (inklusive grundinstallation) 84 750 kr.
Efter eventuellt rotavdrag 69 015 kr.

För dig som har direktverkande el. En komplett installation med rördragning i ditt hus.

I paketet ingår konvertering till ett vattenburet system.

 • Grundinstallation.
 • Anslutning till fjärrvärmenätet.
 • Energiberäkning och dimensionering.
 • Rördragning och konvertering av upp till 10 el-element. Har du fler än 10 element tillkommer
  9 000 kronor per extra element (7 353 kr efter ROT-avdrag).
 • All nödvändig håltagning.
 • Demontering och bortforsling av varmvattenberedare och elelement.
 • Installation och igångkörning av fjärrvärmecentral.
 • Vitmålade element med termostatventiler, omålade rör, tillhörande kopplingar och fästanordningar.
 • Grovstädning.

Pris

Värmepaket 3 (inklusive grundinstallation) 173 750 kr.
Efter eventuellt Rotavdrag 142 160 kr.

Gör en intresseanmälan

Att bli fjärrvärmekund i Karlstad är enkelt då vi kan erbjuda fjärrvärme i nästan hela Karlstad tätort. Skicka din intresseanmälan idag.Fem fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärmen är en trygg och pålitlig värmekälla. Den bästa om du frågar oss. Med varför är det bra? Och vad får du ut av det?

Byt till vattenburen värme

Med ett vattenburet system ökar dina valmöjligheter av uppvärmningsform.

ROT-avdrag för fjärrvärmearbeten

Du har möjlighet att utnyttja ROT-avdrag för din fjärrvärmeanslutning och ditt eventuella tillval.