Byt till ett vattenburet värmesystem

Att konvertera från direktverkande el till ett vattenburet system kan verka som ett stort ingrepp. Men arbetet inne i ditt hus är i regel klart på mindre än en vecka. Den främsta fördelen med att konvertera är att du får fler valmöjligheter när det gäller uppvärmningsalternativ.

Hög tid att byta uppvärmning

Att konvertera till ett vattenburet system innebär många fördelar. Med ett vattenburet system ökar dina valmöjligheter av uppvärmningsform. Ett alternativ är att du ansluter dig till fjärrvärmenätet, som vi kan hjälpa dig med. Berg- eller jordvärmepump eller någon form av biobränsle är andra alternativ.

Vid en konvertering byter vi ut dina gamla el-element mot vattenburna. Det enda du behöver göra är att dra ut dina möbler en bit från väggen.

Många fördelar med fjärrvärme

Med fjärrvärme ökar ditt hus i värde, har bättre värmekomfort, du får billigare energiräkning och obegränsat med varmvatten.

Att välja fjärrvärme är ett enkelt och effektiv sätt att göra en insats för miljön. Enligt Naturvårdsverket är utbyggnaden av fjärrvärmen en av de viktigaste förklaringarna till Sveriges minskade koldioxidutsläpp. Om du väljer fjärrvärme i Karlstad är du med och bidrar till att mängden koldioxid minskar med motsvarande 120 000 bilars utsläpp.

Fjärrvärmens driftsäkerhet gör att du aldrig riskerar att varmvattnet tar slut eller att du under vintermånaderna fryser inomhus. Med jämn inomhustemperatur får du också en hög komfort.

Med fjärrvärme från oss kommer du aldrig att behöva återinvestera i el-element eller varmvattenberedare. Eftersom vi äger fjärrvärmecentralen i ditt hus står vi för alla eventuella framtida reparationer. Behöver du service når du oss dygnet runt alla årets dagar – och det kostar ingenting alls.

Så här går det till

Om du väljer att konvertera till ett vattenburet system och byta till fjärrvärme, börjar vi med att ersätta din varmvattenberedare med en fjärrvärmecentral.

Sedan är det dags att dra rör från fjärrvärmecentralen till alla nya element. Tillsammans med dig går vi igenom hur rören ska dras för att de ska synas så lite som möjligt. Om du vill kan du måla dem i samma färg som dina väggar och tak, så smälter de in mer i bakgrunden.

När rördragningen är klar så kopplar vi in dina element till fjärrvärmecentralen, luftar dem och kör igång värmen i ditt hus.

Komplett eller grundinstallation?

Installationen av fjärrvärme består av två delar. I den ena delen ingår markarbeten, indragning av ledning till ditt hus och montering av fjärrvärmecentralen. I den andra delen kopplas fjärrvärmen in på husets system. Du kan välja att enbart köpa den första delen, den så kallade grundinstallationen eller så kan du välja det värme­paket som passar ditt hus bäst och få en komplett installation.

Med grundinstallationen får du fjärrvärmen dragen fram till ditt hus och fjärrvärmecentralen monterad. Rördragning i ditt hus ingår inte. Följande ingår:

 • Grävning, utvändig rörläggning och återställning av tomtmark.
 • Håltagning i yttervägg för fjärrvärmerör. Vid håltagning ovan mark monteras även en skyddslåda i plåt på utsidan av husväggen.
 • Montering av fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen ingår styrutrustning, cirkulationspump och expansionskärl.
 • Isolering av inkommande rör fram till fjärrvärmecentralen.
 • Elinstallation av cirkulationspump och reglerutrustning.
 • Uppstart av fjärrvärmecentral.
 • Grovstädning.

Fjärrvärme kan endast beställas om du har tänkt använda anslutningen.

Pris

Grundinstallation 68 750 kr.
Efter eventuellt rotavdrag 56 375 kr.

För dig som har direktverkande el. En komplett installation med rördragning i ditt hus.

I paketet ingår konvertering till ett vattenburet system.

 • Grundinstallation.
 • Anslutning till fjärrvärmenätet.
 • Energiberäkning och dimensionering.
 • Rördragning och konvertering av upp till 10 el-element. Har du fler än 10 element tillkommer
  9 000 kronor per extra element (7 353 kr efter ROT-avdrag).
 • All nödvändig håltagning.
 • Demontering och bortforsling av varmvattenberedare och elelement.
 • Installation och igångkörning av fjärrvärmecentral.
 • Vitmålade element med termostatventiler, omålade rör, tillhörande kopplingar och fästanordningar.
 • Grovstädning.

Pris

Värmepaket 3 (inklusive grundinstallation) 173 750 kr.
Efter eventuellt Rotavdrag 142 160 kr.