Miljö och hållbarhet

Den största delen av Karlstads Energis fjärrvärme produceras vid våra kraftvärmeverk på Heden i Karlstad. Vid större efterfrågan köper vi spillvärme från Skoghalls bruk eller använder bioolja i någon eller några av våra reservpannor. Olja används endast om inget av tidigare alternativ finns tillgängligt.

Lokala miljövärden fjärrvärme

Levererad fjärrvärme 2023 - 615 GWh

Värmeproduktion 2023


Fördelning tillförd energi till värmeproduktion

Återvunnen energi

39,61 %

Industriell spillvärme

2,36 %

Rökgaskondensering

20,11 %

Avfall

17,14 %

Förnybart

58,58 %

Förädlade biobränslen

0,17 %

Sekundära biobränslen

54,18 %

Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution

4,24 %

Övrigt

0,00 %

Fossilt

1,81 %

Eldningsolja

1,81 %

Vår elproduktion 2023 - 118,4 GWh

  • Förnybart 100 %
  • Fossilt 0 %

Spårbarhet för fasta och flytande biobränslen

Vårt viktigaste bränsle i vår fjärrvärmeproduktion är restprodukter från trä- och skogsindustrin som vi i första hand köper från leverantörer i Värmland.

Karlstads Energi har hållbarhetsbesked, för fasta och flytande biobränslen, utfärdat av Energimyndigheten.
Ett hållbarhetsbesked är ett bevis på att förbrukade biobränslen är hållbara. Biobränslemängderna redovisas årligen till Energimyndigheten.

Karlstads Energi köper biobränslen från leverantörer med hållbarhetsbesked för att säkra spårbarheten i hela kedjan. Under 2023 förbrukades totalt 663 GWh fasta biobränslen.

Fördelning fasta biobränslen 2023

Fördelning fasta biobränslen 2022

Skogsbiomassan har sitt ursprung huvudsakligen från Värmland, Dalsland, Dalarna och Örebro.

Det flytande biobränslet som används är en RME (rapsmetylester). Förbrukade mängder, ursprungsland och koldioxidminskning redovisas årligen till Energimyndigheten. Under 2023 förbrukades 301 m3 RME som ursprungligen kom från Australien och Lettland.