Fjärrvärmepris 2024

Fjärrvärmepriset består av tre delar: en fast avgift, en effektavgift och en energiavgift.
Priserna gäller från 1 januari 2024.

Alla fastigheter som taxeras som småhus omfattas av priserna för småhus, övriga fastigheter omfattas av priserna nedan.

Prislista näringsidkare, exklusive moms


Effektområde (kW)

Effektpris (kr/kW)

Fast pris (kr/mån)

Energipris sommar (kr/MWh)

Energipris vår/höst (kr/MWh)

Energipris vinter (kr/MWh)

3,0–30,9

85,25

230,00

125,00

423,00

577,00

31–110

70,75

672,00

125,00

423,00

577,00

111–250

60,00

1 853,00

125,00

423,00

577,00

251–420

52,50

3 310,00

125,00

423,00

577,00

421–3 000

48,00

4 800,00

125,00

423,00

577,00

Energipris sommar gäller juni, juli, augusti.
Energipris vår/höst gäller mars, april, maj, september, oktober, november.
Energipris vinter gäller januari, februari, december.

 

Prislista näringsidkare, inklusive moms


Effektområde (kW)

Effektpris (kr/kW)

Fast pris (kr/mån)

Energipris sommar (kr/MWh)

Energipris vår/höst (kr/MWh)

Energipris vinter (kr/MWh)

3,0–30,9

106,50

287,50

156,25

528,75

721,25

31–110

88,50

840,00

156,25

528,75

721,25

111–250

75,00

2 316,25

156,25

528,75

721,25

251–420

65,50

4 137,50

156,25

528,75

721,25

421–3 000

60,00

6 000,00

156,25

528,75

721,25

Energipris sommar gäller juni, juli, augusti.
Energipris vår/höst gäller mars, april, maj, september, oktober, november.Energipris vinter gäller januari, februari, december.

 

Jämförpriser flerbostadshus, inklusive moms

Förbrukning

Effekt (kW)

Fast del

Effektdel

Rörlig del

Total kostnad

80 MWh

26,1

3 450 kr

33 375 kr

47 020 kr

83 845 kr

193 MWh

63

10 080 kr

66 859 kr

113 437 kr

190 376 kr

500 MWh

163

27 795 kr

146 700 kr

293 879 kr

468 374 kr

1000 MWh

326

49 650 kr

256 725 kr

587 759 kr

894 134 kr

Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde.

 

Jämförpriser lokaler, inklusive moms

Förbrukning

Effekt (kW)

Fast del

Effektdel

Rörlig del

Total kostnad

80 MWh

27,2

3 450 kr

34 782 kr

47 020 kr

85 252 kr

193 MWh

66

10 080 kr

70 043 kr

113 437 kr

193 560 kr

500 MWh

170

27 795 kr

153 000 kr

293 879 kr

474 674 kr

1000 MWh

340

49 650 kr

267 750 kr

587 759 kr

905 159 kr

Effektvärdena i tabellen är fastställt utifrån ett medelvärde.

Prisdialogen

I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.

Effektregel och aktuella temperaturer

Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.

Bra Miljöval fjärrvärme

Bra Miljöval är en oberoende mijömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter.