Prisdialogen

I Prisdialogen ger vi våra kunder insyn i vår prissättning.

Prisdialogen är en modell som innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Bakom Prisdialogen står Energiföretagen Sverige, Riksbyggen och SABO.

Varför prisdialog?

Syftet med prisdialogen är att stärka kundens ställning genom att åstadkomma:

  • Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid
  • Transparens i prissättning och prisutveckling
  • Tidig avisering av prisändringar för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete
  • Dialog där kunderna ges möjlighet att påverka fjärrvärmeleverantörens prisändringar
  • Skydd för kunden från kraftiga prisökningar
  • Utrymme för kunder att kunna påverka utvecklingen av priskonstruktioner
  • Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till energieffektiviseringsåtgärder som är riktiga ur ett miljömässigt systemperspektiv

Prisdialogen 2024

För tionde året i rad har Karlstads Energi hållit en prisdialog med företrädare för våra företags- och villakunder.

Prisdialogens kansli beviljade Karlstads Energi förlängt medlemskap i oktober 2023.

Nedan hittar du underlagen för vår ansökan om förlängt medlemskap.

För nionde året i rad har Karlstads Energi hållit en prisdialog med företrädare för våra företags- och villakunder.

Prisdialogens kansli beviljade Karlstads Energi förlängt medlemskap i juni 2022.

Nedan hittar du underlagen för vår ansökan om förlängt medlemskap.

För åttonde året i rad har Karlstads Energi hållit en prisdialog med företrädare för våra företags- och villakunder.

Prisdialogens kansli beviljade Karlstads Energi förlängt medlemskap sommaren 2021.

Nedan hittar du underlagen för vår ansökan om förlängt medlemskap.