Effektregel och aktuella temperaturer

Sedan 1 januari 2021 har vi en effektregel som kompletterar vår prismodell för fjärrvärme.
Regeln säger att vi endast uppdaterar kundernas effektvärde när medeltemperaturen av de tre kallaste dygnen under de senaste tolv månaderna ligger inom intervallet -10 till -16 grader.

Effektgrundande månader är november-mars. Observera att alla dygn under dessa månader ingår i effektberäkningen.

Varför har vi en effektregel?

Sedan vi införde vår nuvarande prismodell har vi återkommande fått synpunkter från våra kunder att det finns en oro för att riktigt kalla temperaturer skulle få effektvärdena att höjas kraftigt. Med vår regel skyddas kunderna mot temperaturer som är kallare än -16 grader.

Om vi får onormalt varma vintrar där vi endast har temperaturer som är varmare än intervallet -10 till -16 grader uppdateras heller inte effekten. På så sätt säkerställer vi en effektintäkt som är hållbar över tid och som ger oss möjligheter att göra nödvändiga investeringar så att vi även i framtiden kan garantera säkra värmeleveranser.

Uppmätta temperaturer

Nedan ser du våra uppmätta temperaturer vid Hedenverket.
April till och med oktober är inte effektgrundande och saknar därför värden.

Datum

Januari
2024

Februari
2023

Mars
2023

April - Oktober
2023

November
2023

December
2023

1

-3,9

-1,8

3,5

 

-1,1

-6,3

2

-7,6

-6,2

3,4

 

0,8

-8,6

3

-7,9

-4,5

3,1

 

5,8

-9,3

4

-11,1

-7,2

-0,2

 

4,2

-12,8

5

-16,3

-2,3

-1,7

 

5,6

-13,4

6

-20,4

-5,1

-4,3

 

6,7

-10,0

7

-15,5

3,2

-4,6

 

4,8

-5,8

8

-15,8

3,4

-4,8

 

3,3

-2,6

9

-9,4

3,4

-3,8

 

4,7

0,1

10

-3,9

1,4

-7

 

3,4

-0,9

11

1,5

1,2

-5,4

 

3,6

-0,5

12

-1,5

-0,2

-3,8

 

1,9

-2,5

13

-2,9

1,8

0,6

 

-1,3

-4,0

14

-3,2

-1

0,8

 

-0,5

-7,9

15

-10,0

1,9

-0,4

 

-3,3

-1,2

16

-15,1

3,1

-0,3

 

-2,6

2,3

17

-3,2

3,4

2,1

 

-3

4,1

18

-10,3

2,5

3,2

 

-6

4,3

19

-18,2

-1,1

3,2

 

-4,5

3,2

20

-15,0

4,6

3,9

 

-1,6

0,5

21

0,3

0,6

-0,5

 

-1,1

-2,2

22

3,5

-1,4

4,9

 

3

-1,7

23

4,1

0,3

4,4

 

5,1

-6,3

24

1,1

-0,6

4,7

 

-0,3

-9,6

25

-0,8

-1,8

1,3

 

-4,3

-5,2

26

-0,4

0,3

-3,2

 

-5,8

-13,5

27

0,6

3,4

-3,8

 

-5

-8,6

28

3,0

2,2

-1,7

 

-8,6

-3,0

29

2,4

 

-2,3

 

-4,1

0,7

30

0,6

 

-3,7

 

-2,9

-1,7

31

1,5

 

-0,1

 

 

-3,2

Medeltemperaturen de tre kallaste dygnen (4, 5 och 26 december 2023) de senaste 12 månaderna är -13,2 grader.