Landsbygd

Här hittar du information för dig som bor på landsbyggden och vill ansluta din fastighet till stadsnätet.

Kan jag få fiber till mitt hus?

Vi har en webbtjänst där du kan se vart stadsnätet just nu finns och byggs ut. Sök på din adress för att se om nätet finns nära dig! Länk till annan webbplats.

Hur funkar det med stadsnät utanför tätbebyggelse?

Karlstads kommun är en relativt stor kommun till ytan, vilket innebär långa avstånd mellan orter och områden. När vi bygger ut stadsnätet har vi börjat i centrala Karlstad och arbetar oss nu utåt med siktet på att kunna ansluta så många som möjligt.

När kommer fiber till mitt område?

Det är svårt att ge en exakt tidsplan eftersom vi gräver långa sträckor med en del utmaningar längs vägen. Vi behöver få godkänt av alla markägare som vi passerar längs sträckan vi gräver och ibland behöver vi söka tillstånd hos Trafikverket och Naturvårdsverket. Vissa gånger kan det till och med vara så att vi behöver lägga om planen för att en fridlyst blomma behöver fredas.

Ekonomin påverkar

De långa sträckorna tar inte bara lång tid att gräva, det är oftast relativt kostsamt också. Var vi bygger styrs därför främst av två saker:

  • Vilka adresser som vi kan få bidrag för att ansluta.
  • Var vi fått in tillräckligt med beställningar.

Om du kan gå samman med grannar i ditt område för att tillsammans beställa fiber av oss så ökar chansen att vi kommer till ert område snabbare.

I filmklippet visar vi hur det går till när vi bygger ut stadsnätet på landsbygden.