Fakturera Karlstads Energi

Karlstads Energi hanterar cirka 10 000 leverantörsfakturor varje år. Från 1 april 2019 gäller en ny lag som säger att vi ska faktureras elektroniskt.

Ska du fakturera Karlstads Elnät AB?

Karlstads Energi AB och Karlstads Elnät AB är två separata bolag. Det är därför viktigt att du fakturerar rätt bolag.

Läs mer här hur du fakturerar Karlstads Elnät AB

Nedan listas de olika sätt att fakturera oss samt våra krav vid fakturering

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla köp, oavsett värde, som görs till följd av lagen om offentlig upphandling (LOU) , lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) eller lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av oss, Karlstads Energi, ska därför faktureras med en e-faktura. Om inköpet görs som ett avrop från avtal som tecknades före 1 april 2019 och där inga krav ställts på e-faktura i upphandlingen, så omfattas det inte av lagkravet, men vår önskan är ändå att ni sänder en e-faktura.

Fakturor som innehåller sekretessbelagd information omfattas inte av lagkravet. Observera att faktura via epost, oavsett format, inte är en e-faktura.

För dig som leverantör erbjuder vi idag två olika möjligheter att skicka elektroniska fakturor till oss:

  • Ansluta till e-faktura
  • Fakturaregistrering på webb

Fakturaformat som Karlstads Energi kan ta emot är både Svefaktura och PEPPOL. Ni kan sända fakturor till oss via vår tjänsteleverantör Inexchange AB. Vi har inga krav på testfakturor eller egna kommunikationsavtal, därför är det lätt för er att göra en anslutningsförfrågan mot oss. Karlstads Energi kan även ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

Karlstads Energi PEPPOL-ID: 0007:5560716085
Karlstads Energi GLN: 7365560716086

Har ni frågor kring anslutning mot oss, vänligen vänd dig till Inexchange.

Du kan även registrera fakturorna direkt på webben. Det är enkelt att komma igång och är en lämplig lösning för dig som skickar få fakturor. Du kan skicka upp till hundra e-fakturor gratis på detta vis.

Det är viktigt att fakturor som skickas till Karlstads Energi AB innehåller nedanstående uppgifter. Om någon av uppgifterna saknas kommer vi eventuellt att returnera fakturan för komplettering innan vi kan betala.

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VATnummer/FAskattsedel
  • Bankgiro, PlusGiro, eller bankkonto
  • Beställarens referensnummer. Obs! Våra referenskoder har alltid sex positioner, inga mellanslag. Fyra bokstäver med versaler och två siffror AAAAnn.
En beskrivande alt-text

Har du fler frågor om fakturering?

Kontakta vår kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller ring 054-540 71 00