Ansök om sponsring

Här kan din organisation eller förening ansöka om sponsringssamarbete med Karlstads Energi.

En förutsättning för ett lyckat samarbete är att båda parter blir starkare tillsammans. All sponsring bygger på motprestationer där värdet för Karlstads Energi minst motsvarar det belopp eller den prestation som bolaget bidrar med. Motprestationerna kan variera beroende på mottagarens förutsättningar och bolagets behov, men skall alltid vara i linje med Karlstads Energis vision och värdegrund.

Riktlinjer för sponsring

Innan du ansöker om sponsring behöver du läsa igenom och godkänna våra riktlinjer.

Karlstads Energi AB:s riktlinjer för sponsring Länk till annan webbplats.

Ansökan om sponsring

Karlstads Energis riktlinjer för sponsring * (obligatorisk)
Karlstads Energis riktlinjer för sponsringÖnskat belopp * (obligatorisk)
Önskat beloppVälj önskat belopp. Vi godkänner färre förfrågningar bland de högre beloppen och ställer högre krav på exponering och/eller motprestation.