Certifikat

Karlstads Energi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001. Det är en internationell standard som gör det lättare för oss att arbeta effektivt och strukturerat med miljö- och arbetsmiljöfrågor.

Certifikat