Konsumenträtt och klagomål

Vi arbetar ständigt för att bli bättre och dina synpunkter är väldigt viktiga för oss. Är du missnöjd med något så vill vi veta det och att vi får en möjlighet att rätta till eventuella fel.

I första hand ska du kontakta vår kundservice och framföra dina synpunkter eller ditt klagomål. Vår kundservice når du på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00.

Om du inte är nöjd

Om du mot förmodan inte är nöjd med det svar du får från Karlstads Energi kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN är en myndighet som opartiskt och utan avgift för parterna prövar konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara eller tjänst.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Tel: +46 (0)8-508 860 00

Läs mer på arn.se Länk till annan webbplats.

Kontakta vår kundservice

Vår kundservice når du på kundservice.energi@karlstad.se eller 054-540 71 00.

Blanketter