Internet of Things – smarta tjänster!

Vi kan hjälpa ert företag att använda Internet of Things, IoT, för att göra er verksamhet smartare.

Vad är IoT?

IoT är en förkortning av Internet of Things. Sakernas internet på svenska. Namnet är ett samlingsbegrepp för tekniska prylar, verktyg, och hjälpmedel som går att ansluta till internet.

När vi pratar om IoT är det inte främst datorer och mobiltelefoner vi menar, utan snarare sådant som du annars inte ser som en uppkopplad pryl. Det kan handla om allt från automatisk gatubelysning till soptunnor som säger till när de är fulla.

Hur funkar det?

LoRa-nätverk

Karlstad har regionens största och mest kundtäta fibernät och vi använder den trådlösa tekniken LoRa – Long Range. LoRa-nätverket i Karlstad är kopplat till fiber via stadsnätet och består av ett fåtal antenner med lång räckvidd. Med LoRa kan vi ansluta nästan vad som helst, var som helst.

Smarta sensorer

Det är smarta sensorer som gör att vi kan koppla upp i princip vad som helst. Det finns många olika sensorer med diverse funktioner, men alla har de en sak gemensamt: de skickar väldigt enkel information. Det gör att informationen kan levereras trådlöst över långa avstånd med låg batteriförbrukning.

Beställ tjänster för företag

Det finns så många spännande saker du och ditt företag kan göra med IoT - kanske för att effektivisera, spara pengar eller bara höja nivån på det ni gör. Här är några exempel på vad ni kan göra genom att använda er av IoT:

  • Mäta temperatur
  • Förbättra syrenivån i konferensrummen
  • Få bättre koll på obemannade lokaler
  • Minska onödig rondering

Möjligheterna är oändliga och ofta är det bara fantasin som sätter gränser. Hör av dig till oss för att bolla idéer och få hjälp att digitalisera just ditt företag!

Projekt i Karlstad

Vi har genomfört flera lyckade IoT-projekt i och runt Karlstad de senaste åren. Här har vi samlat projektbeskrivningar för dig att läsa och inspireras av.

I Mariebergsskogen finns numer två smarta parkbänkar! Här ska besökare kunna slå sig ner för att ladda både telefonen och benen – samtidigt som de surfar fritt via wifi-spoten som finns i anslutning till bänken.

Så småningom kommer besökare även kunna ta del av musik och information via ljudklipp som startar när besökaren närmar sig bänken – och även få möjlighet att styra den inbyggda belysningen i bänken.

Smart parkbänk som finns i Mariebergsskogen

Dagligen kontrollerar fastighetstekniker att fönster vid arbetsplats och skola är stängda vid dagens slut, men trots kontroller lämnas fönster ibland öppna vilket genererar negativ miljöpåverkan och stora kostnader för när vaktbolag måste rycka ut och stänga. Med uppkopplade fönster slipper vi de problemen!

Genom sensorer placerade på golfbanan, i detta fall på greenerna, samlar vi in data som visar fukthalt i jorden. Vi samkör den insamlade datan från banan med väderdata för att ta fram behovet av bevattning på de aktuella platserna. I och med den här tekniken slipper vi åka ut och vattna i onödan!

Genom sensorer som mäter vattennivå utplacerade i vattnet på olika platser samlar verksamheten in data om aktuella vattennivåer. Information presenteras i en webbapplikation med larmgränser.

För att säkra den frysta och kylda matens kvalitet i distributionen från producenter och leverantörer till restaurang eller butik har branschen låtit utarbeta riktlinjer för hantering, lagring och transport. Genom att placera en sensor som mäter och loggar temperatur kan man utföra egenkontroll och presentera resultatet i ett verksamhetssystem, på en webbsida eller i en mobilapp.

IoT utgör i det här fallet ett bra sätt att

  • öka kvalitet och matsäkerhet
  • minska svinn
  • skapa en obruten frys- och kylkedja
  • öka kunskap om den mat man serverar

Genom termometersensorer placerade i bojar och på bryggor mäts temperatur i vattnet på olika badplatser. Sensorerna samlar in data över aktuella badtemperaturer som sen presenteras i mobilappen ”Mitt Karlstad” och på Karlstad.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Sommaren i Sverige ser olika ut och planteringar kräver olika fuktighet beroende på växt, placering, jordart och miljö.

Sensorernas uppgift är i det här fallet att samla in fuktdata som presenteras i en mobilapp och på en webbsida. Där visas fuktkurvor med satta larmgränser för att underlätta för den personal som utför bevattningen.

Sensorerna mäter vattentryck på två olika nivåer för att bevattningen ska kunna göras mer exakt. När personalen vet hur fuktig jorden är slipper kunden onödiga transporter, uttorkning eller övervattningar.

Vägsensorer kan samla in data som mäter väder, väglag och vägtemperatur. Utan den här typen av sensorer skulle det vara näst intill omöjligt för en väghållare att utföra sitt arbete. Vägsensorerna är som känselspröt som samlar in data som sedan tolkas och blir till en åtgärd, som saltning eller plogning. Med sensorer kan väghållarna göra en kvalificerad bedömning istället för att tvingas göra körningar som planerats in i onödan.

Karlstads kommun ville tömma hundlatriner på ett smartare och effektivare. Med sensorer som talar om när och vilka latriner som är fulla undviker kunden tömning av tomma behållare och nedskräpning på grund av överfulla behållare.