Ledningsvisning

Kontakta alltid oss på Karlstads Energi innan du börjar gräva. Vi informerar dig var fjärrvärmeledningar är placerade och talar om var du kan gräva. Allt för att du inte ska riskera att skada någon ledning.
Informationen/visningen är kostnadsfri. Meddela oss senast tre arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du skadar en fjärrvärmeledning, utan att Karlstads Energi medverkat med kartunderlag eller visning.

Kontakta vår kundservice på kundservice.energi@karlstad.se eller ring 054-540 71 00.