Priser elarbeten

Här hittar du prislistan för våra vanligaste elarbeten. Gäller för 2024.

Prislista elarbeten 2024

Typ av arbete

Pris inkl. 25% moms

Kommentar

Tillfälliga inkopplingar - kassetter under ord. arbetstid

1 150 kr/inkoppling + 150 kr/dag

Inkoppling under ordinarie arbetstid (helgfri vardag 07.00-16.00). Anmälan ska ske senast tre arbetsdagar före inkopplingstillfället.

Tillfälliga inkopplingar - kassetter utanför ord. arbetstid

1 325 kr/inkoppling + 150 kr/dag

Inkoppling utanför ordinarie arbetstid (all övrig tid) eller om anmälan sker mindre än tre arbetsdagar före inkopplingstillfället.

Utryckning vid fel i kundanläggning under ord. arbetstid

1 450 kr/utryckning

Uttryckning under ordinarie arbetstid (helgfri vardag kl. 07.00-16.00).

Utryckning vid fel i kundanläggning utanför ord. arbetstid

1 750 kr/utryckning

Uttryckning utanför ordinarie arbetstid (all övrig tid).

Bomkörning

2 875 kr/utryckning

Avgift som debiteras när det inte är förberett för inkoppling när vår personal kallats ut. Exempelvis vid mätaruppsättning och kundens anläggning inte är klar.

Avgrävd elkabel

4 020 kr + timpris enligt prislista

Gäller oavsett om ledningsanvisning begärts eller inte. Materialkostnad tillkommer.

Ledningsanvisning i vårt nät

Kostnadsfritt

Helgfri vardag kl. 07.00-16.00. Läs mer och begär ledningsavisning.

Akut ledningsanvisning

Faktisk kostnad

Avgift för akuta ledningsanvisningar vid ex. olycka.

Till- och frånkoppling av mätare

500 kr/tillfälle

Om du glömt att anmäla din flytt och du behöver hjälp samma dag efter 15.00. Läs mer om vad som gäller med elen vid flytt.

Kontroll av elmätare

2 875 kr (om inget fel upptäcks)

Om kund misstänker fel på elmätaren kan vi skicka den på test. Skulle inget fel hittas står kunden för kostnaden.

Öppning av mätare efter utebliven betalning

500 kr

Saknar vi betalningar från dig kommer vi till slut stänga av elen till ditt boende. Vi slår på elen när vi fått klartecken från inkassobolaget. Ingen öppning efter kl. 15.00.

Återinkoppling av elmätare

1500 kr

Om du valt att inte ha din elmätare igång under en kortare tid. OBS! Efter 6 månader kan den komma att monteras ned.

Administrativa arbeten

1 200 kr/påbörjad timme

Exempelvis framtagning av årsförbrukning eller avläsningar av elmätare, vilket båda är information som finns tillgängligt att samla in själv via Mina Sidor.

Timpriser för våra elmontörer

Avser

Pris inkl. 25% moms

Arbetstid

Ordinarie arbetstid

1025 kr/påbörjad timme

Helgfri vardag kl. 07.00-16.00

Ej ordinarie arbetstid

1 350 kr/påbörjad timme

Helgfri vardag kl. 16.00-18.00

Kvalificerad övertid

1 650 kr/påbörjad timme

All övrig tid