Elmätare

Du har en elmätare hemma för att du ska betala för den el du faktiskt använt, istället för ett beräknat värde.

Avläsning av mätare

Via vårt distanssystem kan vi både läsa av din mätare och hålla koll på att den är på som den ska. Huvudströmbrytaren i huset måste vara på för att vår avläsning ska fungera.

När du har en elmätare hemma så får du se din exakta förbrukning på fakturan. Det gör det enklare att se hur mycket el du använder och du kan justera dina vanor baserat på exakta fakta.

För att vi ska vara säkra på att du får rätt värden på din faktura måste mätaren vara på och fungera som den ska. Om du ska ta ner eller stänga av din mätare måste du kontakta oss innan.

Skaffa timmätning

Som kund hos oss kan du få timmätning. Du behöver bara teckna ett avtal med din elhandlare där timmätning ingår.

Om du har timmätning i ditt avtal så sätts och debiteras ditt rörliga elpris per timme. Du får ett nytt elpris för varje timme på dygnet till skillnad från det månadsbaserade rörliga elavtalet där du betalar ett medelpris per månad.

För att kunna se din förbrukning timme för timme måste du teckna ett avtal där timmätning ingår. Kontakta din elhandlare för att uppdatera ditt nuvarande elavtal om du inte har timmätning idag. Elhandlaren du har valt tar sedan kontakt med oss och vi ser till att dina timvärden rapporteras.

Med timmätning får du ett verktyg som ger dig ökad valfrihet och större möjlighet att påverka din elanvändning. Du kan med enkla medel styra din användning till de tider på dygnet när elpriset är som lägst.

Du kan alltid oavsett avtalsform att påverka dina kostnader genom att använda mindre totalt sett.

Fördelar med ny mätare

Din nya mätare har flera smarta funktioner som du kan ha nytta av. Till exempel kan du:

  • följa din elförbrukning live genom att ansluta en tredjepartslösning till HAN-uttaget på mätaren
  • mäta ditt överskott som microproducent
  • få snabbare service vid avbrott.

På din mätare finns ett HAN-uttag i vilket du kan ansluta en extern tredjepartslösning som mäter din elförbrukning löpande. Du behöver köpa den externa lösningen, ofta kallad “puck” från ett företag som säljer dem.

OBS! Ditt HAN-uttag måste aktiveras innan du kan använda det. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Manualer

Frågor kring din elmätare?

Kontakta vår kundservice om du har frågor kring din elmätare, avläsning och timvärden.

Följ dina timvärden

På Mina Sidor kan du se statistik och följa din elanvändning timme för timme och få en tydlig bild av din förbrukning.