130 kV-projektet

Karlstad växer - och elnätet måste hänga med! För att vi i framtiden ska klara av att leverera tillräckligt mycket el hem till dig måste vi ständigt expandera elnätet. Och nu är det dags för nytt!

Ny markkabel

Under de närmsta åren ska vi bygga en helt ny mottagningsstation och gräva ner kablar – allt för att vi ska kunna fortsätta att ha ett starkt och tryggt elnät. Det är mycket jobb och vi kommer behöva stöka till det lite i stan - men vi gör det för att säkerställa att du har el där hemma hos dig både nu och i framtiden.

För att få uppföra och driva en kraftledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs nu ett samråd enligt miljöbalken 6 kap med fastighetsägare, närboende, organisationer, myndigheter och övriga intressenter som kan bli berörda av projektet.

De områden som främst kommer att påverkas av arbetet är:

  • Hultsberg och Våxnäs
  • Norrstrand och Nobelplan
  • Klarälvsbanan från Kroppkärrssjön till Stockfallet

Byggstart för projektet är tidigast i slutet på 2026.

Lämna dina synpunkter

Vi vill gärna att du tycker till om våra planer och bidrar med ny information som vi kan använda i det fortsatta arbetet . Vi inbjuder härmed till skriftligt samråd enligt 6 kap miljöbalken med fastighetsägare, närboende, organisationer, myndigheter och övriga intressenter som kan bli berörda av projektet.

Här nedanför hittar du samrådsplanen där vi har sammanfattat hur arbetet kommer gå till och ungefär var kablarna kommer att grävas ner.

Dokument

Skicka dina åsikter hit

Har du frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är du välkommen att kontakta Rejlers Sverige AB som hjälper oss på Karlstads El- och Stadsnät med samråd och tillståndsansökan.

Observera att vi har begränsade möjligheter att svara på frågor under v 28-31, men alla inkomna synpunkter beaktas, och frågor besvaras så snabbt som möjligt.

Skicka dina synpunkter via mejl till samrad@rejlers.se

Eller via brev till:

Camilla Winqvist, Rejlers Sverige AB
Stationsgatan 12
753 40 Uppsala

Sista dag att skicka in synpunkter är den 18 augusti.