Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Kylan stoppar nedgången för elpriserna

Som vi förutspådde i förra månadsinformationen sjönk elpriserna under februari.

Det kallare vädret i början av mars har fått nedgången att stanna av.

Det rörliga priset

Februari inleddes med några timmar med minuspriser, orsakat av mycket vind i kombination med ett för årstiden milt väder. Efter en kallare period med tillfälligt högre priser återkom mildvädret vilket fick det rörliga priset för februari att sjunka kraftigt jämfört med priset i januari.

Mars har inletts med kyliga temperaturer vilket har lett till att nedgången för det rörliga priset har stannat av. I och med att prognoserna talar om fortsatt kalla temperaturer i kombination med vind under det normala kan vi förväntas ett svagt stigande rörligt pris i mars.

De fasta priserna

Även de fasta priserna sjönk inledningsvis i februari. Anledningen var främst fortsatt milda temperaturer på kontinenten och därmed välfyllda gaslager. I slutet av månaden studsade de fasta priserna upp på grund av kyligare prognoser och ett ökat kolpris.

Kylan i inledningen av mars har gjort att de fasta priserna nu rör sig sidledes. Vi bedömer att priserna inte kommer röra sig nämnvärt under resten av månaden.

Vill du veta vad du ska betala för din el rekommenderar vi Fastpris 1 år.

Den hydrologiska balansen

Även om vi hade några dagar med kallt väder i februari blev medeltemperaturen i landet 1,25 grader, att jämföra med normala 0,6 grader. Den hydrologiska balansen förbättrades något på grund av nederbördsmängder över de normala.

Månadens grafer

Vår i Karlstad
Vår i Karlstad
Vår i Karlstad

De priser som vi sätter mot våra slutkunder baseras på marknadspriset på Nord Pool, därutöver lägger vi på en riskpremie som ska täcka de kostnader vi har för att köpa och leverera elen till kunden, samt en liten marginal som ska ge ett överskott.
En fast avgift på 24 kronor per månad och anläggning tillkommer.

Elpriset, som sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, påverkas bland annat av temperatur, nederbörd och hur tillgänglig kärnkraften är. Även omvärldsfaktorer som bränslepriser och internationella konflikter spelar in.

Karlstads Energis månadsinfo publiceras normalt i början av varje månad. Informationen har inhämtats från källor som Karlstads Energi bedömer vara tillförlitliga. Karlstads Energi kan inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt. Vi kan därför inte ta ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på vår information om elmarknaden.