Formulär för intresseanmälan

Här kan du som är företagare, fastighetsägare eller representant för en BRF/samfällighet göra en intresseanmälan för anslutning till stadsnätet.Där fiberanslutningen ska göras

På kontaktperson

På kontaktperson

Till kontaktperson
Förslag på mötesdatum
Förslag på mötesdatum


om du vill berätta något mer