Så fungerar fjärrvärme

Har du funderat på var värmen i ditt element eller varmvattnet i kranen kommer från? I dag värms hela 90 procent av fastigheterna i svenska tätorter av fjärrvärme. Och Karlstad är inget undantag, tvärtom. Karlstad var först i Sverige. Sedan 1948 har fjärrvärmen funnits i Karlstad.

Fjärrvärmen bygger på en cirkulär princip där flera bostäder och fastigheter värms upp i ett slutet system. Genom fjärrvärmenätet transporteras varmt vatten i välisolerade rör under marken hem till dig för att ge dig en resurseffektiv uppvärmning.

Vårt viktigaste bränsle i fjärrvärmeproduktionen är restprodukter från trä- och skogsindustrin som vi i första hand köper från leverantörer i Värmland. Vi tar även vara på överskottsvärme från lokala industrier samt eldar restavfallet från hushåll och företag i Karlstad.

Vi värmer vattnet i våra värmeverk

Vatten hettas upp genom förbränning. Det heta vattnet skickas genom välisolerade rör till hushåll och företag med mera.

Sedan värmer vattnet dig och ditt hem

I varje byggnad som ska värmas finns en värmecentral. I den finns en värmeväxlare som överför värmen till ditt värmesystem.

Det avkylda vattnet leds tillbaka till oss

Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen och fortsätta sin cirkulära resa.

  • Miljö och hållbarhet

    Enligt Naturvårdsverket är utbyggnaden av fjärrvärmen en av de viktigaste förklaringarna till Sveriges minskade koldioxidutsläpp. Ett enkelt sätt att göra en insats för miljön.

  • Ledningsvisning

    Kontakta alltid oss på Karlstads Energi innan du börjar gräva. Vi informerar dig var fjärrvärmeledningar är placerade och talar om var du kan gräva

  • Fjärrvärmelagen

    1 juli 2008 trädde den nya fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka kundens ställning.